1. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa uczniów klas I-III.
  2. Procedura udzielania pierwszej pomocy w szkole.
  3. Procedura zgłaszania i ustalania okoliczności wypadków w szkole.
  4. Procedury spóźnienia się dojeżdżającego ucznia na autobus.
  5. Procedura korzystania z Internetu.
  6. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w sieci w szkole.
  7. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
  8. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia przemocy z użyciem Internetu oraz telefonu komórkowego lub innego sprzętu audiowizualnego.
  9. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia terenu szkoły przez ucznia.
  10. Procedury postępowania w syt. kryzysowych.
  11. Procedury obowiązujące w szkole w roku szkolnym 2020/21