1. Komunikaty Dyrektora Szkoły
  2. Kontakt z Pedagogami w czasie zdalnego nauczania

3. Plan zdalnych lekcji od 6.04.2020 r.

4. Zadania dla uczniów

5. Koronawirus

6. PZO i inne dokumenty obowiązujące w trakcie zdalnego nauczania.

7. Adresy e-mail do nuaczycieli

8. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oferuje…

9. Wniosek o zwrot nadpłaty za wyżywienie w szkolnej stołówce

10. Zgłoszenie udziału dziecka w konsultacjach

2020/2021

11. CZAS ZDALNYCH LEKCJI

12. Konsultacje nauczycielskie dla klas 8

13.Nowelizacja_rozporzadzenia_z_art_30b_ustawy_Prawo_oswiatowe_22102020.pdf

14. Regulamin organizacji nauczania na odległość

15. Nauczanie matematyki- zdalne