• Liczny udział naszych uczniów w konkursach przedmiotowych,  tematycznych
  i sportowych organizowanych na szczeblu szkoły, gminy, powiatu, województwa i etapie ogólnopolskim i uzyskiwanie czołowych lokat (np.: II miejsce SP Wyrzysk w klasyfikacji generalnej Czwartków Lekkoatletycznych – 2011, udział uczniów w biegach na Grant Prix w Warszawie – corocznie, II miejsce w Konkursie Wiedzy „Bajkowy Świat” w 2008r. i I miejsce w 2009 – ucz. kl. I-IV, 1 laureatka i 1 finalistka Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego w 2011r., 1 laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego – 2013r.; osiągnięcia sportowe uczniów w lekkiej atletyce, piłce nożnej, tenisie stołowym, pływaniu).
 • Otwarcie szkoły na rodziców!- włączenie rodziców w planowanie pracy szkoły, włączenie ich działania skierowane na polepszenie warunków nauki i bezpieczeństwa (bardzo duża frekwencja na wywiadówkach i zebraniach, liczny udział w uroczystościach szkolnych i imprezach klasowych, organizowanie imprez integracyjnych – Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka- zorganizowany dla społeczności szkolnej
  i mieszkańców Gminy Wyrzysk).
 • Otrzymanie wyróżnienia UNICEF-u dla społeczności uczniowskiej za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w konkursie UNICEF na „Najbardziej zaangażowaną społecznie szkołę roku 2008” (2008r.).
 • Otrzymanie certyfikatu „Kreatywnej Szkoły” za udział w projekcie „Śladami Powstania Wielkopolskiego” (2009r.; patronat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty).
 • Otrzymanie przez dyrektora szkoły od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa srebrnego medalu Opiekuna Miejsc Pamięci narodowej (2009r.).
 • Za dbałość o wizerunek szkoły dyrektor i szkoła otrzymały srebrną Odznakę Honorową „Wierni Tradycji” (2011r.).
 • Pozyskanie wielu sponsorów i przyjaciół szkoły (otrzymanie sprzętu sportowego i wyposażenia klas, wyremontowanie przy pomocy sponsorów pomieszczeń świetlicy szkolnej, stołówki, wspomaganie pracy świetlicy szkolnej – zakup materiałów piśmienniczych, gier dydaktycznych, zakup nagród na konkursy organizowane przez szkołę, wspomaganie organizacji imprez i uroczystości szkolnych).
 • Nadanie szkole nowego sztandaru i logo szkoły (2009r.).
 • Powołanie w szkole nowych organizacji: Szkolnego Koła Caritas (2009r.) i Szkolnego Klubu Europejskiego (2011r.) – które zrzeszają uczniów działających na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi, przeprowadzają liczne akcje charytatywne i promują ideę tolerancji i równości ludzi niezależnie od wyznania, światopoglądu i rasy.
 • Reaktywowanie Gromady Zuchowej i Drużyny Harcerskiej! (2011r., bardzo duże zainteresowanie uczniów, zaangażowanie rodziców, podejmowanie działań dla społeczności lokalnej).·         Udział w akcjach charytatywnych mających na celu pomoc innym: Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, akcje UNICEF-u, „Caritas-u”, zbieranie plastikowych nakrętek na sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych, bożonarodzeniowa akcja szkolna „Rodzina – Rodzinie” – darujemy paczkę.
 • Otrzymanie nominacji Zarządu Powiatu w Pile do „Lidera Sukcesu” w kategorii „Edukacja i nauka” – 2013r.
 • Bardzo dobra współpraca z instytucjami, samorządami, szkołami i organizacjami działającymi na terenie gminy, powiatu i województwa (np.: organizowanie wielu imprez wspólnie z Urzędem Miejskim w Wyrzysku i Starostwem Powiatowym w Pile /dożynki powiatowe, obchody 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego/, TPW, TPD, MGOPS, MGOK, OSiR-em, Policją, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku
  i Łobżenicy).
 • Stworzenie prawdziwego zespołu pracowników mających jeden cel i współpracujących ze sobą, nowatorskich w podejściu do procesu dydaktyczno – wychowawczego, gotowego do zmian i bardzo twórczego!