Dnia 10 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Pile, które prowadziły funkcjonariuszki policji: sierż. Magdalena Mróz oraz asp. Olimpia Kubińska.

Spotkanie przebiegło w dwóch grupach: I grupa to klasy I-IV, natomiast II grupa to klasy V-VIII. Dzięki dokonaniu podziału wiekowego, prowadzące mogły dostosować tematykę do danej grupy wiekowej. W klasach młodszych panie poruszyły temat przede wszystkim bezpiecznych wakacji, czyli jak zachować się w czasie wypoczynku, np. nad wodą. Funkcjonariuszki policji przypomniały również o zasadach przechodzenia przez jezdnię, o bezpieczeństwie podczas jazdy samochodem oraz zapoznały dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Spotkanie urozmaicały zadania praktyczne skierowane do uczniów oraz filmiki.

Spotkanie z uczniami klas starszych miało nieco inny charakter. Strażniczki prawa skupiły się przede wszystkim na przedstawieniu uczniom tematu pt. ,,Odpowiedzialność prawna nieletnich”. Podczas prezentacji multimedialnej mówiono o tym, kim jest nieletni, jak wygląda postępowanie w sprawach nieletniego, przedstawiono środki stosowane wobec nieletniego. Panie skupiły się na konkretnych przykładach, których dopuścili się nieletni.  Dodatkowo poruszony został temat cyberprzemocy, zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa czyhające w Internecie oraz jak należy reagować na niebezpieczne pytania w sieci. Na koniec spotkania panie policjantki powiedziały również o bezpiecznych wakacjach. Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Pile miało na celu przypomnienie zasad bezpiecznych wakacji, racjonalnego korzystania z portali internetowych, ostrożności podczas zawierania znajomości przez Internet, uczulenia na sprawienie krzywdy innym przez tzw. hejt internetowy oraz przypomnienie o odpowiedzialności karnej dla osób nieletnich. Na zakończenie spotkania p. Dyrektor Danuta Buryta- Arndt w imieniu społeczności szkolnej wręczyła podziękowania prowadzącym raz wyraziła nadzieję, że usłyszane informacje będą poddane refleksji przez dzieci i młodzież, a zasady wdrożone w życie.

 Mamy nadzieję, że pogadanka profilaktyczna przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Tekst i zdjęcia:

Paulina Łuka