W ramach TYGODNIA ZDROWIA zorganizowane zostały dla uczniów naszej szkoły konkursy prozdrowotne. Celem konkursów było kształtowanie właściwych postaw asertywnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, w szczególności antynarkotykowej, antynikotynowej i antyalkoholowej, a także promowanie postawy młodych ludzi jako liderów zdrowego trybu życia w środowisku rówieśniczym. W eliminacjach wzięli udział uczniowie  klas VI – VIII. Najwyższe wyniki uzyskali:

Konkurs antyalkoholowy

I miejsce – Igor Kwasiński kl. 8c

II miejsce – Martyna Jasińska kl. 8d

III miejsce – Julia Wnuk kl. 8a

Konkurs antynarkotykowy

I miejsce – Maria Ceglarek kl. 8d

II miejsce – Wiktoria Nowakowska kl. 8c

III miejsce – Jakub Dróbka kl. 6c

Konkurs antynikotynowy

I miejsce – Helena Łykowska kl. 6b

II miejsce – Sandra Załóg kl. 8c

III miejsce – Julia Pawlak kl. 8a

Gratulacje dla wszystkich uczestników!       

                                                                                                               Tekst i zdjęcia:

                                                                                                              Beata Nowicka