Pierwszy dzień astronomicznej wiosny to święto szczególne w uczniowskim kalendarzu. To dzień, w którym celebrujemy odejście zimy i witamy wiosnę.                                                                                              

W poniedziałek 21 marca 2022 r. oficjalnie obchodziliśmy w klasach młodszych naszej szkoły pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Od samego rana pojawiły się wiosenne dekoracje i tematycznie związane z tym świętem tablice. Nie zabrakło również strojów w kolorach wiosennych. Punktem kulminacyjnym było zebranie się na boisku szkolnym wszystkich uczniów wraz ze swoimi wychowawczyniami i nauczycielami. Uroczystość otworzyła pani dyrektor mgr Danuta Buryta-Arndt, kierując do nas wiosenne powitanie. Następnie wspólnym śpiewem i okrzykami przywitaliśmy Marzannę. Wiemy, że wśród popularnych zwyczajów związanych z tym dniem jest pozbycie się tej słomianej kukły, która w kulturze rdzennych mieszkańców Polski symbolizowała boginię zimy. Pozbywano się jej na rzecz cieplejszej pory roku. Dlatego po wykonaniu wspólnej fotografii wyruszyliśmy wiosennym korowodem, aby pożegnać zimę i powitać barwniejszą porę roku. Podczas całego spaceru gromkim śpiewem i okrzykami żegnaliśmy zimę, przywołując wiosnę.

Szczególne podziękowania kierujemy do pana Piotra Gajewskiego oraz pana Michała Nowaka, którzy w sposób profesjonalny zechcieli uwiecznić nasze kolorowe, słoneczne i radosne spotkanie.                                     

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej

Zdjęcia: Piotr Gajewski

Michał Nowak

Danuta Buryta-Arndt