Do niecodziennej lekcji historii doszło w dniu 8 marca br. w sali widowiskowej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. Na zaproszenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku przybył gość honorowy  pan kapitan Józef Urbanowicz pseudonim „Pantera” – kombatant wojenny, żołnierz niezłomny. Żywa lekcja historii była  kontynuacją obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

      Na początku konferansjerka Aleksandra Bystrzycka – radna Rady Dzieci i Młodzieży przy MEiN, koordynatorka MRM – powitała zaproszonego gościa i przedstawiła kilka informacji o żołnierzu niezłomnym. Pan Józef Urbanowicz był związany z wydarzeniami II wojny światowej, a po wojnie od marca 1950r. do listopada 1951r. należał do działającej w Trzciance organizacji „Grunwald”, która sprzeciwiała się władzom sowieckim. W listopadzie 1951r. został skazany na 6 lat więzienia. Głównym punktem spotkania była prelekcja pana kapitana Józefa Urbanowicza. Najpierw wyświetlono film o tych ponurych i niełatwych czasach w historii Polski, a następnie gość honorowy przedstawił kulisy różnych wydarzeń ze swojego bogatego życia. Warto podkreślić duże zainteresowanie słuchaczy omawianą tematyką.  Pojawiło się ważne przesłanie, iż wolność nie jest nam dana na zawsze i musimy pielęgnować ją, dbać o nią i tworzyć nową historię. W końcowej części młodzież zadawała pytania,  odwołując się m.in. do porównania czasów stalinowskich z obecną sytuacją na naszej wschodniej granicy. Audytorium tworzyła społeczność szkół z Gminy Wyrzysk: Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku. Ponadto prelekcji przysłuchiwali się p. Adam Bogrycewicz – radny Sejmiku Wielkopolskiego, p. Jacek Wiśniewski – zastępca burmistrz Wyrzyska, p. Danuta Buryta–Arndt – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku, p. Iwona Schulz – radna Rady Powiatu Pilskiego, p. Ryszard Sell – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku oraz opiekunowie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku i nauczyciele z miejscowych szkół. Miłym akcentem było przekazanie przez władze Gminy Wyrzysk baneru reklamowego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku. Dzięki temu młodzi radni będą jeszcze bardziej rozpoznawalni w terenie i będą mogli promować MRM i Gminę Wyrzysk.

To była niezapomniana lekcja historii, tym bardziej, iż za naszą wschodnia granicą toczy się wojna.

                                                                                                              R. Sell