W dniach od 4 do 6 października w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez psycholog panią Małgorzatę Hein z firmy Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki z Krakowa. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas 6, 7 oraz 8. Tematyka warsztatów przedstawiała się następująco:

Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży.

Stop cyberprzemocy!

Zachowania ryzykowne najczęściej ze sobą współwystępują. Przekroczenie jednej bariery powoduje łatwość przekraczania następnych. Takie zachowania niestety uniemożliwiają zaspokojenie najważniejszych potrzeb psychologicznych: miłości, akceptacji, uznania czy bezpieczeństwa, również negatywnie wpływają na realizację ważnych celów rozwojowych, czy też radzenie sobie z przeżywanymi trudnościami życiowymi. Celem warsztatu ,,Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży” było przede wszystkim poznanie i uświadomienie sobie mechanizmów zagrożeń, jakie można spotkać na swojej drodze, doskonalenie umiejętności współżycia z innymi i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a także promocja zdrowego stylu życia oraz profilaktyka uzależnień.

Uczniowie  mieli okazję do zabierania głosu w danej tematyce. Pozwoliło to sprawdzić,  na ile ich wiedza pozwala zrozumieć poruszane tematy. Pracowali również w kilkuosobowych grupach, a poprzez współpracę aktywnie zdobywali wiedzę i umiejętności, jak również pokonywali trudności i rozwiązywali problemy. Każdy uczeń miał możliwość wypowiedzenia się oraz zadawania pytań. Prowadząca warsztaty wyjaśniała i podawała konkretne przykłady by uzmysłowić wagę problemów.

Kolejnym warsztatem profilaktycznym były zajęcia o tematyce ,,Stop cyberprzemocy”. Zjawisko cyberprzemocy definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych stała się w ostatnich latach poważną kwestią społeczną. Specyfika Internetu powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ofiar poważny problem, z którym często osoby nią dotknięte nie są w stanie sobie poradzić. Podczas warsztatu ,,Stop cyberprzemocy!” uczniowie dowiedzieli się o zaletach i wadach korzystania z Internetu           i komputera, niebezpieczeństwach czyhających w Internecie, a także dowiedzieli się co robić, aby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak należy reagować na niebezpieczne pytania w Sieci,    a przede wszystkim gdzie szukać pomocy.

Uczniowie brali aktywny udział w warsztatach profilaktycznych, a prowadząca zajęcia przedstawiła w sposób interesujący i dostępny tematy, które były celem spotkania. Uczniowie byli bardzo otwarci i chętni do współpracy, o czym świadczyły również rozmowy w mniejszych grupach lub indywidualne po skończonych warsztatach.

Pedagog szkolny

Paulina Łuka