Pasowanie na ucznia

W środę 13 października w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.

Tradycją naszej szkoły stało się, że najmłodsi uczniowie w październiku przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość, jaką jest włączenie do braci uczniowskiej. To bardzo ważne wydarzenie w szkolnym życiu każdego ucznia, które wzbudza wiele emocji wśród dzieci, rodziców oraz wychowawców i nauczycieli. Takie święto nie może odbyć się bez obecności honorowych gości. Z przyjemnością powitaliśmy na ceremonii dyrekcję szkoły panią mgr Danutę Burytę-Arndt, panią wicedyrektor mgr Małgorzatę Dróbkę-Jiers, przedstawicieli Rady Rodziców, nauczycieli naszej szkoły  oraz rodziców.

Pani dyrektor Danuta Buryta-Arndt powitała zgromadzonych gości, a następnie przedstawiła wychowawczynie klas pierwszych: panią Ewelinę Łukę-Małecką, panią Teresę Wójcik oraz panią Alinę Czekałę-Skrzypczak. Następnie zwróciła się do pierwszaków z apelem, by byli pilni w nauce i dobrze wypełniali swoje obowiązki, gdyż jest to klucz do sukcesu. Podkreśliła, iż wierzy w ich zdolności, umiejętności i odpowiedzialność. Dyrektor zaznaczyła, że wrażliwość, uważność i koleżeńskość sprawią, że pierwszoklasiści chętnie będą uczęszczać do szkoły, by uczyć się, bawić, przebywać w gronie przyjaciół. Dodała także, że nauczyciele w naszej szkole w każdym dziecku dostrzegają wyjątkową osobę i zachęcają ją do rozwijania indywidualnych talentów i mocnych stron. Na koniec wystąpienia życzyła pierwszoklasistom wielu sukcesów w nauce, a ich rodzicom efektywnej współpracy ze szkołą.

W dalszej części uroczystości zostali przedstawieni wszyscy uczniowie klas pierwszych, a następnie w niezwykle podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania aktu pasowania dokonały pani dyrektor mgr Danuta Buryta-Arndt oraz pani wicedyrektor mgr Małgorzata Dróbka-Jiers, dotykając piórem, jak czarodziejską różdżką, ramion dzieci. Od tej chwili stali się oni nowymi członkami naszej wielkiej szkolnej rodziny, a tym samym zostali włączeni do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. Dowodem były akty pasowania oraz dyplomy wręczone dzieciom przez wychowawców.

Po zakończeniu części oficjalnej pierwszoklasiści przedstawili program artystyczny. Dzieci wzorowo zaprezentowały swoje umiejętności: śpiewały piosenki, wspólnie recytowały wiersze i prawidłowo wykonywały zadania zgodnie z poleceniami prowadzących. Rodzice z zachwytem oglądali występy swoich pociech, a na koniec nagrodzili je gromkimi brawami. Po uroczystości najmłodsi otrzymali wspaniałe prezenty: legitymacje i emblematy z logo szkoły od dyrekcji, koszulki z logo szkoły ufundowane przez Radę Rodziców oraz pomoce dydaktyczne od rodziców.

Uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych prowadziły uczennica klasy 3c Zofia Barcikowska i uczennica klasy 4d Jagoda Pilarczyk. O nagłośnienie zadbała pani Edyta Kałuża, zdjęcia wykonała pani Anna Poniewierska, a dekorację sali przygotowały wychowawczynie klas pierwszych Za wszystko uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawczyniami BARDZO DZIĘKUJĄ.

            Kochane Pierwszaki życzymy Wam wielu sukcesów w nauce. Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością!

Tekst: Ewelina Łuka-Małecka

Zdjęcia: Anna Poniewierska