Dnia 14.10.2022r. Zespół Pieśni i Tańca ,,Modraki” wziął udział w pięknej i doniosłej uroczystości nadania i przekazania Sztandaru Niepublicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia ,,KMK  KOS” w Kosowie.                                                                                                     
          Uroczystość odbyła się w Hali widowiskowo- sportowej Szkoły Podstawowej w Mroczy, a poprowadził ją mjr rez. Jarosław Odrobiński.                                                                                            
          Dyrektor NSP p. Jadwiga Winiaszewska witając zebranych gości, wyraziła wdzięczność za przybycie oraz podziękowała za aktywne uczestniczenie w przygotowaniu tak ważnego dla szkoły przedsięwzięcia, którego nasi uczniowie byli częścią.  Podczas uroczystości wypowiedzianych zostało wiele wspaniałych słów. Mocno utkwiły nam w pamięci słowa p. M. Rymaszewskiego, który powiedział: ,, Sztandar przypomina historię i tradycję naszego kraju. Ma symboliczną wymowę i określone znaczenie. Jest czymś wyjątkowym i szczególnym. Sztandar szkoły jest znakiem, który łączy tych, którzy opuszczają jej progi, obecnych oraz przyszłych uczniów.”                                             

Po części oficjalnej związanej z nadaniem i przekazaniem sztandaru, uczniowie NSP w Kosowie wraz z naszym Zespołem Pieśni i Tańca ,,Modraki” przedstawili część artystyczną połączoną z Dniem Edukacji Narodowej.

       Bardzo dziękujemy p. Jarosławowi Odrobińskiemu oraz p. dyrektor Jadwidze Winiaszewskiej za zaproszenie na uroczystość oraz miłe słowa uznania.

Tekst i zdjęcia: Zespół Pieśni i Tańca „Modraki”

Małgorzata Jakóbek, Edyta Kałużna