Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest co roku 10 grudnia w rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Ten kluczowy dla całego świata dokument został podpisany w 1948 roku.

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.”

”Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.”

Te fundamentalne dla każdego człowieka wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Prawaczłowieka są powszechne, przyrodzone, naturalne i niepodzielne.  

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku również obchodzono Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka oraz Dzień Obrony Praw Dziecka, czyli święta osób zaangażowanych w działania na rzecz poszanowania praw i wolności człowieka. Organizatorami akcji były: pani Urszula Lach, pani Anna Muszyńska, pani Aleksandra Walczak oraz pani Paulina Łuka.

W tych dniach w klasach młodszych zostały przeprowadzone pogadanki, wyświetlone prezentacje oraz przygotowane ozdoby na gazetki ścienne o powyższej tematyce. Uczniowie klas starszych natomiast mieli możliwość obejrzenia prezentacji, w której została ukazana historia święta, prawa człowieka oraz przyczyny ich łamania. Dodatkowo w szkole zostały zaprezentowane gazetki związane z prawami człowieka/dziecka, a na korytarzach szkolnych wywieszono hasła głoszące podstawowe prawa. Każdy uczeń przechodząc korytarzem szkolnym, mógł się z nimi zapoznać.

10 grudnia jest okazją do potwierdzenia znaczenia praw człowieka. Dzięki zorganizowanym obchodom społeczność szkolna mogła lepiej zapoznać się z tematyką praw człowieka, a tym samym  budować swoją świadomość na temat praw w swojej społeczności.

Tekst:

Paulina Łuka

Zdjęcia:

Organizatorzy akcji