3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Dzień ten został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, by zwrócić uwagę na problemy grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami z resztą społeczeństwa. Obchody są okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji i aktywnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym.

W obecnym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskim w Wyrzysku również przyłączyła się do obchodów tego dnia. Na holu szkolnym została przygotowana gazetka, na której umieszczono najważniejsze informacje na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie. Z treści gazetki dzieci dowiedziały się, jakie są rodzaje niepełnosprawności, jak się zachować w towarzystwie osoby z niepełnosprawnością oraz z jakimi problemami borykają się na co dzień te osoby. Zostały przedstawione również wizerunki osób z niepełnosprawnościami, które mimo przeciwności losu, bardzo dobrze radzą sobie w życiu zawodowym i spełniają swoje marzenia. W tym dniu został również przeprowadzony konkurs plastyczny pt. ,,Każdy inny – wszyscy równi”, którego celem było zaprezentowanie w formie pracy plastycznej promocji postaw, haseł związanych z tolerancją i działaniami na rzecz poprawy życia codziennego. Przede wszystkim działanie to miało na celu uwrażliwienie na problemy osób z niepełnosprawnościami. Uczniowie z chęcią wzięli udział w konkursie i z wielkim zaangażowaniem wykonali prace plastyczne. Konkurs został rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: I kategoria – klasy IV-V, II kategoria – klasy VI-VIII. Wyniki konkursu przedstawiły się następująco: I miejsce Nikola Jaworska kl. 5c, II miejsce Jacek Weckwerth kl. 5c, III miejsce Jagoda Pilarczyk kl. 4d, wyróżnione prace: Beata Balcerowska kl. 4b, Wiktoria Rudzińska kl. 4b, Aleksandra Szafranek kl. 4d, Gabriela Duber kl. 5c. W kategorii klas starszych I miejsce zdobył Aleksander Giczela kl. 8a, a II miejsce zdobyła Nadia Turek kl. 7a. Wykonane prace zostały umieszczone na gazetce pedagoga szkoły.

Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnościami przypomniały, że są oni wśród nas, że mają takie same potrzeby jak my i że chcą być traktowani na równi z pełnosprawnymi osobami. Tego dnia w szczególny sposób należy zwiększać świadomość i wiedzę społeczeństwa na temat niepełnosprawności, wskazywać konieczność integracji osób z niepełnosprawnościami i wspierać je w każdym aspekcie życia.

Zachęcamy także do obejrzenia krótkiego filmu, jak pomóc osobie z niepełnosprawnością.

Tekst i zdjęcia:

Paulina Łuka