w Szkole Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku

  1. O akcji BohaterON w Twojej Szkole
    BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię!. Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku. W ramach pięciu edycji kampanii Polacy z kraju i zagranicy wysłali do Powstańców Warszawskich ponad milion kartek i listów z życzeniami. Od 2016 roku w działania edukacyjne – BohaterON w Twojej Szkole – zaangażowało się ponad 4 tysiące przedszkoli, szkół i placówek dla dzieci i młodzieży. Niemal 900 000 uczniów z całej Polski wzięło udział w naszych lekcjach z zakresu historii i edukacji patriotycznej.

W ramach akcji BohaterON w Twojej Szkole w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku uczniowie klas IVb, Vb, Vc, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIId, VIIIa, VIIIb, VIIIc i VIIId – 231 osób- przygotowywali pod okiem swoich polonistek listy i kartki do Powstańców.
Działania plastyczno-literackie poprzedzone były szeregiem lekcji o tematyce patriotycznej, uświadamiających ogromną rolę i poświęcenie uczestników Powstania Warszawskiego. Uczniowie oglądali dostępne filmy edukacyjne, słuchowiska, słuchali wywiadów z Powstańcami oraz wykładów swoich nauczycieli, włączali się w pogadanki i dyskusje na temat udziału w Powstaniu Warszawskim młodych ludzi. Z zainteresowaniem czytali biogramy Powstańców, oglądali prezentacje multimedialne na temat Powstania Warszawskiego, czytali wiersze Powstańców Warszawskich – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego – którzy oddali swoje życie za ojczyznę. Uczniowie wirtualnie przemierzali powstańczą zniszczoną Warszawę, a także oglądali współczesne miejsca upamiętnienia powstańczego zrywu. Korzystając z zasobów internetowych i materiałów nauczyciela zapoznawali się ze zbiorami Muzeum Powstania Warszawskiego.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku zapoznali się na lekcjach ze stronę internetową akcji, którą także prześledzili samodzielnie, przygotowując się do lekcji, wykonując kartki i pisząc listy do Powstańców.
Zredagowali 77 listów lub kartek do Powstańców, część z nich zaadresowali do konkretnych osób. Swoje słowa często opatrzyli rysunkami symboli Powstanialub ilustracjami nawiązującymi do podjętych przez Powstańców działań wojennych.
Uczniowie dziękowali Powstańcom za odwagę i poświęcenie w walce o wolność Polski, życząc zdrowia i długich szczęśliwych lat życia.


Koordynator akcji BohaterON w Twojej Szkole
w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku
mgr Danuta Buryta-Arndt
dyrektor i nauczyciel języka polskiego