Przez pierwsze dziewiętnaście dni listopada we współpracy z MGOPS w Wyrzysku Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku brała udział w światowej kampanii przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.
Nasi uczniowie wraz z nauczycielami przez ten czas wykonywali plakaty, odgrywali scenki oraz włączali się w proponowane działania. Celem kampanii jest zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, promocja pozytywnych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem. Symbolem Kampanii jest pomarańczowa wstążka opatrzona napisem  „YES to prevention of child abuse!” ( „Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”). Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy i zwracający uwagę. W Polsce organizacją ogólnokrajowych kampanii 19 dni zajmują się Fundacja po Drugie  oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z którą także współpracuje szkoła.
Dla zamanifestowania naszego poparcia tej kampanii dzień 16 listopada ogłosiliśmy  POMARAŃCZOWYM DNIEM w naszej szkole!

Magdalena Bielawska-Małecka