Hymn Szkoły

Słowa Hymnu Szkoły


10 grudnia 2021 r.

Kochani Uczniowie! Drodzy Nauczyciele i Pracownicy
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku

Spotykamy się dzisiaj, by uczcić 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
Jak powiedział Christian Schütz:
„Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia,  kierują one nasz wzrok w stronę przebytej drogi.”

Ta przebyta droga historii liczy już…103 lata! Obchodziliśmy nie tak dawno znamienity Jubileusz Stulecia wydarzeń niepodległościowych. Bowiem 103 lata temu nasi przodkowie, będący 123 lata w niewoli, kiedy nie było Polski na mapie Europy, stanęli do walki o upragnioną wolność.

Zastanówmy się kim byli Powstańcy z przełomu 1918/1919 roku?

Najczęściej byli po prostu zwykłymi ludźmi, którzy słysząc, że rodzi się Polska, porzucali swoje dotychczasowe zajęcia, by wziąć udział w walce o to, co tak bardzo ważne, tak bardzo wytęsknione, a tak niedawno jeszcze, niemal nieosiągalne- o bycie Wielkopolanami w Polsce.

Oni nie pragnęli wiele. Wolność kojarzyła im się z polską mową, polskim chlebem, polskim domem, a w tym domu – z polskimi tradycjami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, mimo zaborów.
Nasi przodkowie potrafili dla tych wartości się zjednoczyć i walczyć o nie, rozstając się z najbliższymi, z ukochanymi, z rodzinami, dziećmi, nie szczędząc własnej krwi, zdrowia, a nawet życia.

W Epitafium Powstańczym czytamy:

„Nikt im iść nie kazał, a poszli, bo tak chcieli,
Bo takie dziedzictwo wziął po dziadach wnuk.
Nikt ich nie pytał o nic, a wszyscy wiedzieli, za co idą walczyć,
Komu spłacić dług, że idą spłacić swojej ojczyźnie dług.”

Powstańcy Wielkopolscy poszli do walki dobrowolnie i dzięki nim jesteśmy wolni i czujemy się teraz bezpieczni, pewni jutra, pielęgnujemy daną nam wolność.

Drodzy Uczniowie, Drodzy Państwo!

Wybór Powstańców Wielkopolskich na Patrona Szkoły, to świadectwo szacunku i podziwu wobec tego niezwykłego zrywu, jakim było Powstanie Wielkopolskie i wobec jego uczestników- mieszkańców naszej „małej ojczyzny”.

Święto Patrona Szkoły jest więc dla naszej społeczności szkolnej bardzo ważnym wydarzeniem. Bowiem, jak powiedział ks. Jan Twardowski, „Patron szkoły – to duch opiekuńczy szkoły”. Takimi opiekuńczymi duchami są dla nas Powstańcy Wielkopolscy 1918/1919, ci, którzy brali udział w jedynym zwycięskim powstaniu.
Świętując, wyrażamy hołd Powstańcom Wielkopolskim i dumę z faktu, że Patronują naszej szkole, tym samym wszystkim naszym przedsięwzięciom.
Tradycją stał się fakt, że naszej szkolnej uroczystości nadajemy charakter lokalny, wymiar środowiskowy. Każde święto Patrona jest inne, nie mniej interesujące, ciekawe, skłaniające do refleksji.
Obecnie, już drugi rok w czasach pandemii, nasze obchody są inne, nie gromadzimy się w sali widowiskowej na wspaniałych akademiach z udziałem wielu znamienitych zaproszonych gości.
Staramy się inaczej, ale z należnym szacunkiem, godnością uczcić Dzień Patrona Szkoły – poprzez oddanie hołdu uroczystością przy obelisku powstańczym znajdującym się przy szkole, śpiewając hymn państwowy i hymn szkoły oraz pieśni patriotyczne razem z „Modrakami”, składając kwiaty, zapalając znicze, a harcerze i zuchy – pełniąc wartę przy obelisku. Wywieszamy flagi państwowe i powstańcze, bierzemy udział w szkolnych inicjatywach z okazji Święta Szkoły – konkursie na wiersz o Powstaniu Wielkopolskim i o szkole; rysujemy portrety powstańców i wyobrażenie zrywu niepodległościowego oraz symbole Powstania Wielkopolskiego.
Ponadto w pięknie udekorowanej na Święto Patrona sali widowiskowej oglądamy wystawy powyższych prac, wystawę książek i publikacji o Powstaniu Wielkopolskim, portretów osób związanych z wydarzeniem, a także kronikę szkolną z okazji 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wszyscy będziemy odwiedzać naszą Szkolną Izbę Muzealną, by obejrzeć znajdujące się w niej ciekawe zbiory i wysłuchać ich historii.

Wierzę, że jako społeczność szkolna pozostajemy dumni z dziedzictwa: bohaterstwa, odwagi, patriotyzmu, idei, wartości, jakie przyświecały inicjatorom owego wspaniałego czynu.
Myślę, że wiedza o Patronie, znajomość jego losów i dokonań  – rodzi szacunek do Patrona, szacunek  do szkoły noszącej  jego imię, a poprzez  to,  szacunek  do wiedzy i nauki. Ta wiedza motywuje do jeszcze większego wspólnego wysiłku, by w szkole było lepiej, mądrzej, ciekawiej i  bardziej przyjaźnie.

W naszej szkole, noszącej imię Powstańców Wielkopolskich, stale poszerzana jest wśród uczniów wiedza na temat tego jedynego zwycięskiego zrywu niepodległościowego Polaków.
Utrwalana jest w młodym pokoleniu pamięć o Patronach, podkreślana ich niezwykła odwaga, hart ducha i oddanie ojczyźnie w walce z zaborcą. Szczególną uwagę zwraca się na Powstańców pochodzących z Wyrzyska i okolic, podkreślając patriotyczne korzenie i tradycje.
Wiadomo bowiem nie od dziś, że bez pamięci nie ma narodu.
A „Ojczyzna to ziemia i groby. Naród, który traci pamięć, traci życie”.
Trzeba nam więc pamiętać! To jest nasz zadanie i nasz obowiązek.

Norman Davies powiedział:
Aby człowiek wiedział dokąd idzie,
musi wiedzieć skąd przychodzi.
Naród bez historii błądzi jak człowiek
bez pamięci.
Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 posiada szczególne miejsce w naszej narodowej i regionalnej historii. Niepodległościowy zryw sprzed 103 lat do dziś wzbudza ogromny podziw za odwagę i niezłomną postawę naszych przodków.
W tym roku 27 grudnia – w dniu wybuchu Powstania Wielkopolskiego- po raz pierwszy będziemy obchodzić Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
Uczcimy ten dzień także w naszej szkole i w „małej ojczyźnie”.

Bądźmy godnymi spadkobiercami Powstańców Wielkopolskich!