Hymn Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku.

Muzyka i słowa: dr Piotr Jańczak.

Vivat, vivat szkoło

wyrzyska Alma Mater

Tobie oddani śpiewamy tę pieśń

Gaude Mater Polonia

Vivat, vivat szkoło

wyrzyska Alma Mater

Tobie oddani śpiewamy tę pieśń

Gaude Mater Polonia

Powstaniec walczył o wolność i prawdę

byśmy wolnymi dziećmi byli

wiedzę rzetelną zdobywali i w Wielkopolsce żyli

Vivat, vivat szkoło

wyrzyska Alma Mater

Tobie oddani śpiewamy tę pieśń

Gaude Mater Polonia

Vivat, vivat szkoło

wyrzyska Alma Mater

Tobie oddani śpiewamy tę pieśń

Gaude Mater Polonia

Powstaniec bił się i ginął nieznany

za naszych ojców, siostry i braci

my jemu wdzięczni hołd składamy

Ojczyznę w sercu swym mamy

Vivat, vivat szkoło

wyrzyska Alma Mater

Tobie oddani śpiewamy tę pieśń

Gaude Mater Polonia

Vivat, vivat szkoło

wyrzyska Alma Mater

Tobie oddani śpiewamy tę pieśń

Gaude Mater Polonia

Gaude Mater Polonia

Gaude Mater Polonia