W  lutym br. nadszedł list z Watykanu od papieża Franciszka z podziękowaniami dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku za nadesłane życzenia z okazji Świat Bożego Narodzenia. Inspiratorką do napisania życzeń świątecznych była katechetka Renata Belaid, która przesłała list do Watykanu w imieniu uczniów naszej szkoły.  
Tekst: Renata Belaid