Powyższy fragment wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej stał się w naszej szkole mottem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Obchodziliśmy go w miniony wtorek.

Tego dnia uczniowie z klasy 5b zagościli wśród innych zespołów klasowych z teatrzykiem pt. „Suchą szosą susza szła”. Znalazły się w nim słowa zachęty do pięknego formułowania swoich myśli: „Mówmy zawsze mądrze, składnie, a do tego jeszcze ładnie.” Podobne przesłanie zawierały informacje zgromadzone przez uczniów na gazetce ustawionej w holu szkoły. Ćwiczenia słownikowo- frazeologiczne oczywiście znalazły się również w planach lekcji języka polskiego. Dodatkowo uczniowie z klas starszych spotkali się z teatrem żywego słowa, uczestnicząc w spektaklu pt. „Dynastia Miziołków”, a młodsze klasy- „Królowa Śniegu”.

Dzień Języka Ojczystego ma przypominać o naszej odpowiedzialności za polszczyznę i podnoszenie własnej świadomości językowej.

Tekst i zdjęcia: Anna Panek