W poniedziałek 6 marca przypadał  Europejski Dzień Logopedy. W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich na dzieci biorące udział w zajęciach logopedycznych cały tydzień czekała słodka niespodzianka oraz szereg zabaw i quizów. Rodzicom rozdawano foldery usprawniające współpracę na lini rodzic-dziecko-logopeda. Zawarto w nich m.in. informacje dotyczące skuteczności efektów terapii, czynników, od których zależy czas trwania terapii, dziedziczenia wad wymowy,  a także ważności zajęć logopedycznych w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym.

                  Ogłoszono też konkurs, którego celem jest stworzenie postaci „IDEALNEGO LOGOPEDY”. Wyróżnione, wg autorów, cechy idealnego logopedy należy wypisać obok stworzonej postaci odręcznie lub na komputerze i złożyć do dnia 7 kwietnia.        

                 Życzę wszystkim powodzenia w konkursie i szybkich efektów terapii. Dziękuję za współpracę oraz za życzenia i laurki.

 

Logopeda szkolny

Patrycja Piszczek