W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie uczniów z klas IV – VI z sierżantem sztabowym Robertem Rakiem policjantem KPP w Pile. Tematem spotkania była Cyberprzemoc i Odpowiedzialność Karna Nieletnich. Zaproszony prelegent w bardzo ciekaw sposób zaprezentował omawianą problematykę. W drugiej części spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, a także konsultacje indywidualne.

 Z prowadzącym ustalono także spotkanie o tej samej tematyce z rodzicami.

Tekst: Urszula Lach