Od ubiegłego roku szkolnego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca odbywa się w naszej szkole apel porządkowy. O godz. 7.40 dla uczniów klas IV, V i VI ,a dla uczniów najmłodszych z klas I, II i III o  godz. 10.50.

Celem apeli porządkowych jest przekazanie uczniom bieżących informacji o działalności szkoły- konkursach, wycieczkach, spotkaniach, zawodach. Na apelach na bieżąco nagradzani są uczestnicy i laureaci konkursów na różnych szczeblach: szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim. Apel ma także na celu udzielanie wskazówek dotyczących dobrego zachowania, przypominanie regulaminów i zasad obowiązujących w szkole.

Sądzimy, że wszyscy przyzwyczaili się do tych systematycznych spotkań , o czym świadczy frekwencja.

Oto fotograficzna relacja z ostatniego – kwietniowego apelu.