Zarządzenie

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie szkoły

Podanie do pierwszej klasy

Regulamin podziału uczniów