W tym roku po raz kolejny Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile zaprosiła młodych twórców wraz z rodzicami na podsumowanie konkursów zorganizowanych dla dzieci

i młodzieży pod nazwą „Stwórz własną książkę!” i „Tak czytam!”. Troje uczniów naszej szkoły udało się 20 grudnia do stolicy powiatu, by z rąk organizatorów odebrać wspaniałe nagrody – książki oraz pastele; jednej z uczennic nie udało się dojechać na miejsce – nagrodę przekazały jej koleżanki. Wśród nagrodzonych 32 osób (wyłonionych spośród 88 nadesłanych na konkurs literacki dzieł) znalazły się: Martyna Maliszewska z klasy szóstej, Zuzanna Krakowiak z klasy czwartej, a także drugoklasiści – Nadia Grabowska oraz Bartosz Maciejewski. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach przedsięwzięcia społeczno – artystycznego pod nazwą „Książka jest O.K.!”, a patronowali mu Starosta Pilski oraz Prezydent Miasta Piły. Konkurs oraz uroczystość zorganizowana w pilskiej bibliotece stały się dla młodych twórców i czytelników z Piły, Wyrzyska, Wysokiej, Szydłowa czy Falmierowa okazją do wymiany doświadczeń i nowych pomysłów. Dzięki spotkaniu uczniowie z powiatu mogli się przekonać nie tylko, że biblioteka może być centrum rozmowy na temat literatury, ale jest także miejscem magicznym, w którym niektórzy „czują się jak w raju” (tak wyraziła się jedna z nagrodzonych uczennic). Dziękujemy organizatorom, że mogliśmy uczestniczyć w tak przyjemnym spotkaniu, które dowiodło, że młodzi nie tylko czytają, ale i piszą, co cieszy nas – dorosłych – podwójnie.

 

                                                                                                                      Daria Maciejewska