Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu był już po raz siódmy organizatorem „Konkursu Kolęd i Pastorałek”.

Impreza odbyła się 17.12.2016 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. Celem tej imprezy była popularyzacja śpiewania polskich kolęd i pastorałek, promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej, wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży, konfrontacja osiągnięć młodych wokalistów.

Do konkursu zgłosiło się 33 uczestników z powiatu pilskiego i chodzieskiego. Szkołę Podstawową w Wyrzysku reprezentowało pięcioro wokalistów w dwóch kategoriach wiekowych.

Największy sukces odniosła Klaudia Duszczak, która wykonaniem pastorałki „Sianko na stół” zajęła I miejsce w kat. od 10 do12 lat.

II miejsce w tej samej kategorii od 10 do 12 lat zajęła Karolina Mróz wykonując „Kolędę Cisza”.

Również II miejsce ale w kat. od 7 do 9 lat wyśpiewała Zuzanna Kozimor pastorałką „Za kominem świerszczyk spał”.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe a licznie zgromadzona publiczność nagrodziła wielokrotnie wszystkich wykonawców gromkimi brawami.

.