W sobotę 17. grudnia w sali widowiskowej przy naszej szkole odbyła się uroczysta gala zorganizowana z okazji obchodów 90 lat Wyrzyskiego Ludowego Klubu Sportowego „Łobzonka”. Na zaproszenie p. prezesa Edmunda Pijanowskiego na galę przybyli przedstawiciele władz samorządowych w osobach p. starosty pilskiego Eligiusza Komarowskiego oraz p. burmistrza Wyrzyska Bogusławy Jagodzińskiej, obecny był również z-ca burmistrza Wyrzyska p. Tadeusz Perliński wraz z innymi reprezentantami władz lokalnych i powiatowych. Obecni byli również działacze związków sportowych województwa wielkopolskiego, powiatu pilskiego, a także gminy Wyrzysk. Jednakże najważniejszymi gośćmi byli dawni i obecni działacze oraz zawodnicy WLKS „Łobzonka”. 

            Nie zabrakło również delegacji naszej szkoły z p. dyrektor Danutą Burytą-Arndt
oraz Wojciechem Sobiechem. Podczas gali na ręce prezesa przekazaliśmy okolicznościowy dyplom
z dedykacją oraz drobne upominki sportowe. Miłym akcentem było wyróżnienie specjalnym medalami okolicznościowymi, za współpracę i pomoc, wręczonymi przez p. prezesa Edmunda Pijanowskiego p. dyrektor Danucie Burycie-Arndt oraz Wojciechowi Sobiechowi. Było to dla nas bardzo miłym zaskoczeniem i dowodem na to, że nasza szkoła chętnie pomaga i współpracuje
z różnymi instytucjami miasta i gminy Wyrzysk.

Tekst: Wojciech Sobiech

zdjęcia: Mateusz Murach UM Wyrzysk