9 kwietnia 2016 r. w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UAM w Pile odbyła się trzecia konferencja z cyklu „Republika Edukacji” pt. „Edukacja jest różnorodna”, w której uczestniczyła po raz pierwszy reprezentacja naszej placówki: Pani Dyrektor mgr Danuta Buryta-Arndt, P. mgr Anna Poniewierska, P. mgr Anna Kostecka, P. mgr Ewelina Łuka, P. mgr Mariola Muranko, P. mgr Elżbieta Kwasek, P. Katarzyna Chyła.

Wysłuchałyśmy interesującego i wspaniale poprowadzonego wykładu prof. dr hab. Lecha Mankiewicza z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN na temat zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej – „W ogrodzie możliwości cyfrowej edukacji” oraz wykładu znanego psychologa dziecięcego P. Małgorzaty Ohme – „Współczesna rodzina w kontekście edukacji”.

Zaprezentowałyśmy, podobnie jak siedemnaście innych szkół, swoje dobre praktyki w sesji posterowej, ze zwróceniem uwagi na pracę zespołową nauczycieli. Ponadto konferencja umożliwiła nam udział w dyskusyjnej części panelowej – Zmiany w edukacji, Trendy w edukacji, Edukacja czytelnicza.

Należy zaznaczyć, że taka forma prezentacji pracy szkół jest ciekawa i efektywna. Dzięki udziałowi w konferencji „Republika Edukacji 3” mogłyśmy wymienić się refleksjami i doświadczeniami dydaktycznymi i wychowawczymi z nauczycielami z innych szkół w subregionie pilskim, nawiązać kontakty. Dostrzegłyśmy, że mamy podobne radości i niepokoje w szybko zmieniającym się świecie, ale możemy liczyć na wsparcie, wiemy, gdzie należy go szukać.

Utwierdziłyśmy się w przekonaniu, że „nauczyciel to najpiękniejszy zawód świata” i na pewno nie wybrałybyśmy innego.

Optymizm nam dopisuje i jesteśmy przekonane, że „Republika Edukacji 4” za rok na pewno odbędzie się z naszym udziałem!

Tekst i zdjęcia: SP w Wyrzysku