W piątek 2 grudnia 2016 r. w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile spotkali się laureaci tegorocznej Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego. Naszą szkołę reprezentowała Antonina Wawrzyniak- uczennica klasy VI b, która w tegorocznej edycji konkursu otrzymała wyróżnienie. Gratulacje zwycięzcom złożył gospodarz spotkania starosta pilski- Eligiusz Komarowski.

Olimpiada  ma ugruntowaną pozycję w sferze popularyzacji wiedzy ekologicznej
w naszym regionie. Jest konkursem interdyscyplinarnym. Bloki problemowe obejmują: ekologię, tematykę ochrony wód i gleb, gospodarkę rolną i leśną, ochronę przyrody, powietrza atmosferycznego, gospodarkę odpadami, rekultywację, promieniowanie, hałas oraz zagadnienia prawne i gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie. Opanowanie tak szerokiej wiedzy wymaga od ucznia nieprzeciętnej zdolności zapamiętywania i kojarzenia faktów, a przede wszystkim wytrwałej, systematycznej pracy. Dlatego gratulujemy Antoninie osiągnięcia i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach konkursu. 

Oddzielne gratulacje za reprezentowanie naszej szkoły i promocję Gminy Wyrzysk na szczeblu powiatu i subregionu Antonina otrzymała od Pani Burmistrz Bogusławy Jagodzińskiej. 13 grudnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku w obecności dyrektorów szkół i nauczycieli laureatom konkursu ekologicznego wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Tekst: Barbara Kornacka