14 października 2015r. o godzinie 11.00 w sali widowiskowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych. Tego dnia zostali oficjalnie włączeni w poczet braci szkolnych uczniowie klas: 1a, 1b, 1c i 1d.
Uroczystość otworzyła dyrektor szkoły mgr Danuta Buryta- Arndt, która powitała wszystkich słowami Janusza Korczaka: „ Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje- przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”. Pani dyrektor serdecznie powitała zaproszonych gości, przyjaciół szkoły: p. Wiesławę Krasocką, sekretarza Miasta i Gminy Wyrzysk, która reprezentowała Panią Burmistrz, p. Piotra Radwańskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, p. Magdalenę Strzałkowską, dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku, p. Magdalenę Smełsz, kierownika Biblioteki Miejskiej w Wyrzysku, p. Edytę Lipkowską, przewodniczącą Rady Rodziców, a także licznie przybyłych rodziców, krewnych i bohaterów tego dnia, czyli uczniów klas pierwszych. Następnie zwróciła się do pierwszaków z apelem, by byli pilni w nauce. Zapewniła, że jest to klucz do sukcesu i do zdobywania jak najlepszych ocen. Skierowała także w stronę pierwszoklasistów życzenia, aby byli jak „ mali rycerze”, czyli dzielni, szlachetni, sumienni w wykonywani swoich obowiązków.
Potem grupę dzisiejszych bohaterów przywitała serdecznie w imieniu Rady Rodziców p. Edyta Lipkowska. Życzyła nowo pasowanym uczniom wiele wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz jak najlepszych wyników w nauce. Kolejną osobą, która zabrała głos w imieniu całej społeczności uczniowskiej była uczennica klasy trzeciej Melania Sadłowska. Przyznała, że każdy uczeń obok praw ma także obowiązki, które powinien sumiennie wypełniać. Zapewniła też, że zawsze mogą skorzystać z rad i pomocy starszych kolegów i koleżanek.
Następnie wicedyrektor szkoły mgr Małgorzata Dróbka – Jiers wygłosiła uroczyste ślubowanie, w którym uczniowie poszczególnych klas przyrzekali, że będą dbali o dobre imię swojej szkoły, szanowali nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły, koleżanki i kolegów, że będą przestrzegać porządku w klasie, szkole i na boisku. Po jego złożeniu uczniowie podpisali akty pasowania. Włączenie w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Wyrzysku potwierdziły swym podpisem dyrektor szkoły oraz wychowawczynie: mgr Kamila Pufahl – kl. I a, mgr Edyta Kałużna – kl. I b, mgr Agnieszka Spirydow – kl. 1 c, Bogusława Rokicka- Kulasek – kl. I d.
Następnym punktem uroczystości było wręczenie dzieciom legitymacji szkolnych oraz przypięcie logo przez panią dyrektor oraz wicedyrektor. „Legitymacja niech przypomina, że jesteście uczniami naszej szkoły, która kultywuje tradycje i rozszerza patriotyczne działania, natomiast odznaki logo należy zakładać na każdą ważną uroczystość szkolną” – przypomniała dyrektor szkoły p. Danuta Buryta- Arndt. O uczniach nie zapomnieli także członkowie Rady Rodziców, którzy podarowali dzieciom drobne upominki. Po uroczystym pasowaniu nastąpiła część artystyczna, w której wzięli udział wszyscy pierwszoklasiści. W zbiorowej recytacji pierwszego wspólnego wiersza dzieci przyrzekły, że będą uczyły się starannie i zachowywały nienagannie. Potem razem zaśpiewały piosenkę o dzielnym uczniaczku i poprosiły, aby szkoła była im przyjazna i miła. Na koniec uczniowie zapewnili, że nie boją się szkoły, gdyż w niej chcą nauczyć się czytać, pisać liczyć i poznać cały świat. Po skończonej akademii nasi bohaterowie zostali zaproszeni do pamiątkowych zdjęć, które wykonywali p. R.Głyżewski oraz p. A. Poniewierska.. Następnie uczniowie wraz z rodzinami udali się do klas, gdzie otrzymali upominki, które przygotowali rodzice i wychowawcy.
W roli konferansjerów doskonale sprawdzili się uczniowie z Małego Samorządu naszej szkoły: Martyna Jarecka oraz Jan Kałużny. Dekoracje sali wykonały panie: mgr Elżbieta Kwasek i mgr Katarzyna Chyła.
Jesteśmy przekonani, że ten piękny jesienny dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich pierwszoklasistów. Życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.
Tekst: Kamila Pufahl

Zdjęcia: Anna Poniewierska