Jak co roku koniec września jest czasem, w który w szczególny sposób dbamy o nasze środowisko. Uczniowie naszej szkoły tradycyjnie posprzątali park, amfiteatr oraz teren wokół szkoły, przynieśli  także tysiące puszek i setki kilogramów makulatury. Z tej okazji uczniowie klasy 5 b wraz z wychowawcą postanowili zaprezentować krótkie scenki ekologiczne, które miały uzmysłowić najmłodszym członkom braci uczniowskiej, jak istotne jest myślenie o czystości swojego otoczenia.

Pierwszoklasiści zapytani przez starszych kolegów o ekologię zaskakiwali niezwykle dojrzałymi odpowiedziami, za co zostali nagrodzeni słodkościami. Kończąc swe wystąpienie koledzy i koleżanki z klasy piątej zwrócili się z apelem
do dzieci:

„I ty – pierwszaku – oszczędzaj wodę,

Nie niszcz i nie śmieć – dbaj o przyrodę!”

Na zakończenie spotkania w klasach każda z grup otrzymała „Certyfikat EKO-LUDKÓW” na znak, że sprawy czystego świata nie są im obojętne. Uczniowie klas Ia, Ib, Ic i Id obiecali, że od dziś chętnie włączą się w sprzątanie świata, będą myśleć o segregacji odpadów, oszczędzaniu wody i energii elektrycznej, a na dodatek  namówią do tego swoich bliskich i przyjaciół. Trzymamy ich za słowo i wierzymy, że młode pokolenie – świadome tego, jak ważna jest ochrona środowiska – będzie mogło nazwać się „Pokoleniem ekologicznym”.

Wychowawca kl.5b – Daria Maciejewska

oraz uczniowie – Hubert Grochowski, Bartosz Kasprzycki, Maksymilian Tarapacki, Antonina Wawrzyniak, Oliwia Wojciechowska, Martyna Kaziród