Dnia 20 października 2015r. uczennice Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich wzięły udział w VIII Ponadpowiatowej Olimpiadzie Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Pile. Uczestniczyło w niej aż 120 uczniów, laureatów olimpiad z kilku powiatów: pilskiego, czarnkowsko-trzecianeckiego, wągrowieckiego, złotowskiego i chodzieskiego. Reprezentantkami naszej szkoły były Aleksandra Dudek z klasy VI a oraz Antonina Wawrzyniak z klasy V b, która zajęła zaszczytne II miejsce w kategorii szkół podstawowych. Cieszymy się bardzo z sukcesu Antosi i gratulujemy osiągniętych wyników.
Tekst i zdjęcia
Barbara Tucholska