Dnia 15 października 2015 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. P. Marcinkowskiego w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie medali Komisji Edukacji Narodowej i nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Na tej podniosłej uroczystości obecni byli: Wicewojewoda Wielkopolski Dorota Kinal, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak, posłowie, przedstawiciele KO w Poznaniu, związków zawodowych, samorządu lokalnego.
Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany przez Ministra Edukacji Narodowejza szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Medal przyznawany jest nauczycielom inicjującym i podejmującym nowatorskie metody i formy pracy dydaktycznej.
Odznaczenie Medalem KEN jest szczególnym wyróżnieniem dla nauczyciela, podkreśla nieprzeciętny dorobek jego wieloletniej pracy z uczniami, ale jednocześnie mobilizuje do dalszej efektywnej działalności dla rozwoju oświaty, dla dobra dzieci.
Wyróżnieni nauczyciele usłyszeli na wiele ciepłych słów, w których doceniono ich pracę, trud wkładany w kształtowanie postaw i umysłów oraz doskonalenie umiejętności. Gospodarz uroczystości –Kurator Oświaty w Poznaniu i goście podkreślali ważną rolę i rozwój wyobraźni we współczesnej polskiej szkole – u nauczycieli i uczniów. W czasie uroczystości inspirującą prelekcję na temat sposobu wyzwalania wyobraźni, jej kształtowania i doskonalenia wygłosiła dr Grażyna Barabasz z Uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu, uczestniczka projektu realizowanego na kontynencie afrykańskim pn. „Pedagodzy na krańcu świata, czyli o tanzańskich nauczycielach, ich uczniach i szkołach.”
SP Wyrzysk