Obietnica Zuchowa to zbiórka, która składa się z trzech części.
Pierwsza to próby, w których każde dziecko ma szansę pokazania innym i udowodnienia sobie, że w pełni zasługuje na miano zucha.
Druga część to czas wypowiadania roty Obietnicy.
Trzecia część to moment aprobaty przez dorosłych, tych, których dzieci najbardziej kochają i szanują, tych, których umiejętności i postawy przynoszą radość, a więc rodziców.
Taki właśnie przebieg miała uroczysta zbiórka 8 GZ „Białe Wilczki”, która odbyła się 07. 10. 2015 r.
Na Obietnicę Zuchową przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Wyrzyska p. Bogusława Jagodzińska, Dyrektor naszej szkoły p. Danuta Buryta- Arndt, wychowawczynie oraz rodzice.
Na Obietnicę przybyła również dh Anna Muszyńska- osoba bardzo lubiana przez dzieci, która chce zostać przyboczną 8 Gromady Zuchowej i która również będzie przechodziła próby, ale zamiast znaczka zucha może zdobyć chustę gromady.

Najpierw nastąpiło obrzędowe rozpoczęcie zbiórki z głośnym okrzykiem:
„Każdy zuch Wilczek Biały-
służy innym choć jest mały”.
Następnie druhna drużynowa wygłosiła gawędę, w której nawiązała do okresu próbnego, podkreśliła role wszystkich zuchów w tworzeniu gromady. Druhna wytłumaczyła symbolikę znaczka zuchowego oraz rolę Obietnicy Zuchowej w życiu każdego zucha.

Potem przyszedł czas na próby. Oto przygotowane zadania:
– ułożenie Praw Zucha w odpowiedniej kolejności;
– złapanie żaby- w rzeczywistości ugotowanego jajka w naczyniu przykrytym trawą;
– wyparzanie języka- wypicie niezbyt smacznej mikstury;
– spalenie wypisanych w domu wad przyszłych zuchów;
– wręczenie przygotowanych serc ( zadanie międzyzbiórkowe) rodzicom i podziękowanie za wszystko;
– zaśpiewanie piosenki lub zatańczenie pląsu.
Po wykonaniu zadań drużynowa pochwaliła odwagę i cierpliwość przyszłych zuchów. W nagrodę przyboczna 17 DSH „Niezależne Trampy” odczytała rozkaz:
Wyrzysk, 07.10.2015r.r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa
8 gromady Zuchowej
„Białe Wilczki”
Hufiec Piła
ROZKAZ S. 4/2015
Druhny i Druhowie!
W dniu dzisiejszym niektórzy z was zostaną pełnoprawnymi członkami ZHP.
1. Uchwały Rady Drużyny
1.1. Decyzją Rady Drużyny z dnia 06.10.2015r. dopuszczam do Obietnicy Zuchowej następujące zuchy:
1. Jan Bartoszek
2. Julia Boniowska
3. Jakub Bugaj
4. Igor Ciepłuch
5. Adam Cofta
6. Marcel Gryniewicz
7. Rafał Duda
8. Nikola Jakubek
9. Wiktoria Jakubek
10. Szymon Katafiasz
11. Julia Kijowska
12. Mikołaj Knioła
13. Olga Ślepecka
14. Zofia Ślepecka
15. Zuzanna Boniowska

7. Sprawy różne
Wszystkim zuchom z okazji złożenia Obietnicy Zuchowej życzę pogody ducha, wielu przyjaciół i przygód oraz siły w dążeniu do wyznaczonych sobie celów zgodnych z Prawem Zucha.

Czuj!
pwd. Lucyna Jurgońska- Pasternak

Po wysłuchaniu rozkazu nastąpił obrzęd Obietnicy Zuchowej. Zuchy złożyły Obietnicę na znaczek zucha, totem i ogień. Znaczki zucha przypięli rodzice towarzyszący swym dzieciom w tej ważnej chwili.
Po tej uroczystej chwili nastąpiła chwila smaczna- pieczenie kiełbasek, a później radosna- piosenki i pląsy wspólne z zaproszonymi gośćmi.
Zbiórkę zakończyło zawiązanie „Kręgu Przyjaźni”.
Od dziś 8 Gromada Zuchowa wzbogaciła się o 15 nowych zuchów i przyboczną.
Pwd. Lucyna Jurgońska- Pasternak