Dnia 1 marca br. obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Podniosła uroczystość miała miejsce także w Wyrzysku. Najpierw odbyła się pierwsza cześć ceremonii, podczas której delegacje władz gminnych, szkoły i organizacji społecznych złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem gen. Władysława Andersa. Warto dodać, iż wartę honorową podczas tej uroczystości pełnili żołnierze 122 Batalionu Lekkiej Piechoty z Dolaszewa. Obchody uświetnił swoją obecnością dowódca batalionu ppłk. Maciej Betka oraz st.chor.sztab. Tomasz Dawidziuk. Pani Bogusława Jagodzińska, burmistrz Wyrzyska, podziękowała  wszystkim za przybycie i upamiętnienie tego święta.

       Druga cześć uroczystości odbyła się w sali widowiskowej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku, gdzie miała miejsce okolicznościowa akademia. Po wprowadzeniu sztandaru  szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego gości i uczniów przywitała p. Magdalena Wachowska – wicedyrektor szkoły, która następnie w krótkim przemówieniu naświetliła wagę tego dnia, który od 2011 roku jest Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Głos zabrał p. Jacek Wiśniewski – zastępca burmistrz Wyrzyska, który podkreślił zaangażowanie naszych przodków w odzyskanie wolności oraz p. Józef Kołos, lokalny działacz związkowy, który zwrócił uwagę na  istotę przekazywania wiedzy na ten temat  młodemu pokoleniu.  Następnie p. Ryszard Sell przedstawił krótki rys historyczny tego wydarzenia w historii Polski w formie prezentacji multimedialnej i zaprezentował film z ubiegłorocznego spotkania z kombatantem kpt.rez. p. Józefem Urbanowiczem ps. „Pantera”, który w latach 50. minionego wieku działał w młodzieżowej organizacji „Grunwald” zlikwidowanej po pewnym czasie przez Urząd Bezpieczeństwa. W kolejnej części mjr. rez. p. Jarosław Odrobiński omówił prezentację multimedialną na temat sylwetki żołnierza niezłomnego p. Wacława Polewczyńskiego z Mroczy ps. „Połomski” i zaprezentował publikację o omawianym bohaterze pt. „Nade wszystko Ojczyzna”. Później odtworzono hymn 5. Brygady Wileńskiej. Podczas uroczystości wystawiono także okolicznościową wystawę na temat Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych.

Cieszy fakt, iż młodzież ma okazję w tak zacnym gronie żołnierzy wojska polskiego upamiętniać historyczne wydarzenia z dziejów naszej Ojczyzny.

                                                                                           Tekst:  Ryszard Sell