Dnia 04.03.2023 r. w Kościerzynie Wielkim odbył się etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem turnieju było popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwai ochrony przeciwpożarowej. Uczniowie mogliw ten sposób wdrażać wiedzę ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szerokiego rozumienia ratownictwa oraz z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem OTWP był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy min. z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Strażą Pożarną. Etap gminny zorganizowało i przeprowadziło OSP Osiek n/Notecią , OSP Wyrzysk i OSP Bąkowo pod patronatem Burmistrz Wyrzyska.

Uczestnikami OTWP w eliminacjach gminnych była młodzież w grupach:

– uczniowie szkół podstawowych, klasy I – IV,

– uczniowie szkół podstawowych, klasy V – VIII,

– uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Eliminacje gminne przeprowadzone zastały w formie pisemnej i ustnej. Z naszej szkoły w kategorii starszej II miejsce zajął Filip Szałek z klasy 8c, a  IV miejsce Sandra Załóg z klasy 8c.W kategorii młodszej IV miejsce zajęła Emilia Nowak z klasy 2c.Uczestnicy i zwycięzcy otrzymali nagrody oraz dyplomy, które wręczyła Pani Burmistrz Bogusława Jagodzińska.

Do kolejnego etapu zakwalifikował się Filip Szałek, który w kwietniu będzie uczestnikiem etapu powiatowego.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY POWODZENIA!           

                                                                                                   Tekst i zdjęcia:

                                                                                                            Beata Nowicka

                                                                                                            Marek Nowicki