24 kwietnia 2023 r. w naszej szkole obchodziliśmy pierwszy dzień w ramach Tygodnia Zdrowia. Poruszana tematyka była ściśle związana z programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły. Pierwszy dzień  przebiegał pod hasłem „Zdrowo, czyli bezpiecznie.”

Głównym celem było uświadomienie uczniom, jak ważne jest bezpieczne zachowanie w różnych sytuacjach, a także ćwiczenie umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Z okazji Tygodnia Zdrowia klasy podjęły różnorodne działania. Oglądały filmy edukacyjne o tematyce związanej z udzielaniem pierwszej pomocy, wykonywały prace plastyczne, omawiały zagadnienia związane z bezpiecznym zachowaniem. Podczas lekcji edukacji dla bezpieczeństwa i biologii uczniowie ćwiczyli umiejętności związane z pierwszą pomocą, tj. układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz resuscytację krążeniowo- oddechową z wykorzystaniem fantomów. Podczas lekcji techniki uczniowie omawiali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wykonywali prace plastyczne związane z ratownictwem.

                                                                                                                Tekst

                                                                                                 Beata Nowicka