Wolontariusze wraz z opiekunką Szkolnego Koła Caritas panią  Kornelią Kwasińską kierują słowa podziękowania i uznania do Rodziców, Grona Pedagogicznego, Uczniów i Pracowników Obsługowych naszej szkoły, którzy po raz kolejny chętnie włączyli się w akcję charytatywną mającą na celu pomoc bezdomnym.

Tym razem zbieraliśmy odzież, obuwie i bieliznę, które przed feriami przedstawiciele Caritas Diecezji Bydgoskiej zabrali do Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym „Betlejem” w Bydgoszczy. Cieszymy się bardzo, że ludzi wrażliwych nie brakuje w naszej lokalnej społeczności. To dzięki Państwa postawie, która dowiodła, że każdy człowiek jest Wam bliski, czas przetrwania zimy może okazać się dla ludzi bez środków do życia wcale nie tak straszny.

Serdecznie dziękujemy za bezinteresowną chęć czynienia dobra, za wszystkie przyniesione rzeczy i otwarte serca dla potrzebujących pomocy.

Notatka i zdjęcia: Kornelia Kwasińska