6 czerwca 2023r. na Stadionie Miejskim w Wyrzysku odbyło się szkolenie wojskowe dla uczniów klas siódmych i ósmych ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. Spotkanie było możliwe dzięki współpracy szkoły i nauczyciela historii mjra rez. Jarosława Odrobińskiego ze 122 Batalionem Lekkiej Piechoty w Dolaszewie, którego dowódcą jest ppłk Maciej Betka.

            Szkolenie rozpoczęło się o godzinie 9.50 i trwało dwie jednostki lekcyjne. Nad jego sprawnym przebiegiem czuwał ppor. Mateusz Macioszczyk. Program obejmował cztery moduły: punkt medyczny, oporządzenie żołnierza, budowę i przeznaczenie karabinka MSBS GROT 5,56 i przyjmowanie postaw strzeleckich. Młodzież dowiedziała się, jak zbudowana jest broń, jakie zasady bezpieczeństwa należy zachować podczas jej rozkładania, czyszczenia i składania. Siódmo- i ósmoklasiści poznali zasady zachowania na strzelnicy, pozycje strzelnicze oraz dowiedzieli się, jakie wyposażenie przysługuje żołnierzowi. Poza tym uczniowie przypomnieli sobie zasady udzielania pierwszej pomocy i telefony alarmowe. Wiedzę teoretyczną wykorzystali podczas zajęć praktycznych. Każdy chętny uczeń choć przez kilka chwil mógł poczuć się jak prawdziwy żołnierz. Ppor. Mateusz Macioszczyk opowiedział również o Terytorialnej Służbie Wojskowej, wymaganiach, jakie trzeba spełnić, aby zostać Terytorialsem. Okazało się, że niektórzy z naszych uczniów poważnie myślą o służbie w wojsku.

Bardzo dziękujemy przedstawicielom 122 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dolaszewie oraz ppor. Mateuszowi Macioszczykowi za bardzo ciekawe zajęcia, poświęcony czas i otwartość na współpracę.

Tekst: Magdalena Wachowska

Zdjęcia: Daria Maciejewska