W grudniu zuchy i harcerze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich  w Wyrzysku odebrali z HUFCA w Pile Betlejemskie Światło Pokoju. Jest to coroczna akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Takim darem zuchy i harcerze pragnęli podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampion ze Światłem w Wyrzysku do Szkoły Podstawowej, Urzędu Miejskiego, MGOPS-u, MGOK-u, SAP, parafii i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Cieszymy się, że ta tradycja w naszej szkole jest pielęgnowana i kontynuowana od wielu lat.

                                                                       Anna Muszyńska