nowy pojemnik na nakrętki przed Szkołą Podstawową

im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku

W naszej szkole od lat zbieramy plastikowe nakrętki, włączając się aktywnie w akcje charytatywne dla chorych i potrzebujących dzieci.

Dzięki zaangażowaniu i ofiarności rodziców Igora, ucznia klasy drugiej, pp. Małgorzaty i Radosława Jiers przed naszą szkołą stanął pojemnik na nakrętki, który rodzice sponsorowali i zamontowali.

Dziękujemy za pomoc!

Zachęcamy do wrzucania nakrętek.

SP Wyrzysk