–projekt prezentowany w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku z okazji dnia Patrona Szkoły

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku z inicjatywy nauczyciela historii mjr. rez. mgr. Jarosława Odrobińskiego w sali widowiskowej szkoły została zaprezentowana okolicznościowa wystawa pn. „Szlakiem Bitew i Murali Frontu Północnego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. Projekt byłsfinansowany z dotacji powiatu nakielskiego, a jego koordynatorem i pomysłodawcą była dr Kamila Czechowska, dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie. Wystawie towarzyszył także folder z wizerunkami murali powstańczych z terenu powiatu nakielskiego.

Dzięki wystawie uczniowie, nauczyciele szkoły oraz uczestnicy zaproszeni na Dzień Patrona mogli poszerzyć swoją wiedzę o jedynym zwycięskim powstaniu Polaków przeciwko zaborcom o wiadomości dotyczące sąsiadującego powiatu nakielskiego.

Cieszy nas fakt współpracy z instytucjami i osobami, które, tak jak w naszej szkole, kultywują pamięć o wydarzeniach sprzed 104 lat oraz oddają hołd powstańcom, którzy walczyli, niejednokrotnie oddając życie za wolną ojczyznę, za możliwość mówienia w języku ojczystym oraz przekazywania polskich tradycji pokoleniom.

Dziękujemy mjr rez. Jarosławowi Odrobińskiemu za możliwość goszczenia wystawy projektu w murach Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku „Szlakiem Bitew i Murali Frontu Północnego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, a przede wszystkim za możliwość przeprowadzenia lekcji historii o powstaniu wielkopolskim połączonej ze zwiedzaniem wystawy.

Poniższe zdjęcia przedstawiają wystawę. Zapraszamy do jej odwiedzenia.

Tekst: Danuta Buryta-Arndt

Zdjęcia: Anna Poniewierska