Oferta pracy:  PSYCHOLOG Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku

Wymiar etatu: 13/22

Rodzaj umowy: Umowa na czas określony

Liczba pracy tygodniowo: 13 godzin

Data rozpoczęcia pracy: 01.09.2022

Data zakończenia pracy: 31.08.2023

Zakres obowiązków: Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. Uczestnictwo w różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej dla uczniów przez szkołę, pracach zespołu planującego i koordynującego pomoc w szczególności zawartych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi z autyzmem
i zespołem Aspergera, zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi. Współpraca
z instytucjami wspierającymi szkołę, współpraca z rodzicami.

Wykształcenie: wyższe ( w tym licencjat) kierunek: Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym

Wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku psychologia. Kwalifikacje zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289)