„ Zdrowie ma się tylko jedno”

Różni ludzie tak mawiają,

lecz ciekawe, czy codziennie

 o to zdrowie mądrze dbają?

Tydzień Zdrowia odbywał się w naszej szkole w dniach 20- 22 kwietnia 2022r. Wpisał się już na stałe do kalendarza imprez i ma na celu kształtowanie wśród dzieci właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych. Założeniem działania jest również wyrabianie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie, motywowanie do prawidłowego stylu życia przez stosowanie zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania się. Poruszając ten temat nie możemy zapomnieć o aktywności fizycznej.

Uczniowie klas I – III, przy pomocy wychowawczyń, wykonali gazetki ścienne, w których podkreślili, w jaki sposób prowadzić rozsądny styl życia.

Sposobem do zachęcenia naszych dzieci do jedzenia owoców i warzyw oraz picia mleka są programy, w którym szkoła od lat bierze udział: „ Owoce i warzywa w szkole” i „Szklanka mleka”.

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej