22 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ziemi. Tegorocznym motywem przewodnim  było hasło „Inwestujmy w naszą planetę”. 

Celem obchodów było kształtowanie aktywnej postawy wobec środowiska, wrażliwości, szacunku, odpowiedzialności za jego stan, dostrzeganie potrzeb recyklingu i segregacji odpadów, uświadamianie roli jaką możemy odegrać w swoim najbliższym otoczeniu. Z okazji imienin Ziemi klasy 4 – 8 podjęły różnorodne działania. Obejrzeli filmy o tematyce ekologicznej, wykonały ciekawe zdjęcia przyrodnicze, omówiły zagadnienia związane z ochroną środowiska, a także wykonały interesujące i twórcze prace plastyczne i techniczne. Chętni uczniowie w ramach projektu terenowego otrzymali zadanie pod hasłem „IDŹ NA SPACER I SFOTOGRAFUJ PIĘKNO NASZEJ RZYRODY”. Najładniejsze zdjęcie zostało nagrodzone, a wykonał je  uczeń klasy VIIc Filip Szałek. ​Uczniowie mogli również wykonać pracę dodatkową w ramach konkursu „Mistrz recyklingu, czyli konkurs dla klasy na nadanie rzeczy drugiego życia”. Podczas lekcji biologii, z wykorzystaniem filmów edukacyjnych, poruszona została tematyka dotycząca zagrożeń środowiska naturalnego oraz sposobów ochrony powietrza, gleby i wody. Zwrócono również uwagę na ochronę gatunkową. W ramach kształtowania postaw proekologicznych, chętni uczniowie wykonali prezentacje, dotyczące powyższych zagadnień. W ramach Dnia Ziemi w szkole zostały również podjęte działania, dotyczące realizacji szkolnego projektu edukacyjnego „Świat w naszych rękach”.

                                                                                                                     Joanna Berndt

                                                                                                                                   Beata Nowicka