Sprawozdanie z realizacji projektu w Szkole Podstawowej

im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku

koordynator projektu w szkole: dyrektor mgr Danuta Buryta-Arndt, nauczyciel języka polskiego

nauczyciele realizujący projekt:

mgr Daria Maciejewska, nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

mj rez. mgr Jarosław Odrobiński, nauczyciel historii i WOS

mgr Izabela Duszczak, nauczyciel biologii, wychowawca klasy

W listopadzie uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie BohaterON w Twojej Szkole. Celem akcji jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat Powstania Warszawskiego. Ta akcja jest realizowana w naszej placówce od początku jej istnienia.

Uczniowie kl.4c w ramach realizacji programu BohaterON podczas godziny wychowawczej z wykorzystaniem materiałów ze stron internetowych https://bohateron.pl/o-nas/o-akcji/ i https://zpe.gov.pl/a/powstanie-warszawskie/D2qUhLHGK zapoznali się z informacjami na temat Powstania Warszawskiego. Uczniowie dowiedzieli się, że dzielna postawa Polaków miała powstrzymać siły radzieckie przed wkroczeniem do stolicy. Ponadto była to próba: zamanifestowania polskiej obecności na wschodzie i ratowania powojennej suwerenności. Polacy chcieli przywrócić przedwojenny kształt granicy wschodniej i odtworzyć w stolicy Polski legalne władze państwowe. Następnie uczniowie obejrzeli teatrzyk kukiełkowy na temat Powstania Warszawskiego pt. ,,Niebajka o Powstaniu Warszawskimi ze strony internetowej https://www.youtube.com/watch?v=YPiyeJXpKOM

Uczniowie klas 6 a i 6c oglądali fragmenty filmów i odsłuchali wspólnie nagrania, wykonali patriotyczne hasła oraz przygotowywali życzenia i wpisy dla powstańców do zamieszczenia na stronie „Dumni z Powstańców”.
Mały” roznosiciel nadziei zainteresował uczniów, którzy chętnie wskazywali wydarzenia na osi czasu. Odbyły się także rozmowy na temat roli dzieci w powstaniu warszawskim, zadań, jakie wykonywały oraz jakie czyhały na nie niebezpieczeństwa.

Klasy VII b VIII,b,c i d akcję BohaterON realizowały na lekcjach historii.

Zostali zapoznani z ideą akcji, wykonywali  kartki do powstańca oraz układali treść życzeń i podziękowań, które złożyli drogą pisemną przesyłając je za pomocą strony https://liblink.pl/rnH5Q8HTRM. Uczniowie obejrzeli także  film ze strony https://liblink.pl/GfnXs4j1ZE pt. Powstanie Warszawskie. Co za historia” oraz poznali krótko sylwetki powstańców warszawskich .
Ponadto wysłuchali piosenki z kanału Youtube pt. Orzeł Biały – Natalii Sikory – Powstanie Warszawskie i szwedzkiej grupy Sabaton pt. Uprising.

Opracowanie sprawozdania: koordynator szkolny – dyrektor mgr Danuta Buryta-Arndt