Wielkim sukcesem dla Aleksandry Bystrzyckiej i Mileny Witkowskiej z klasy 8 c Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku zakończyła się rekrutacja do XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Nasze uczennice decyzją kapituły konkursowej dostąpiły zaszczytu reprezentowania Wielkopolski, gminy Wyrzysk i naszej szkoły w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży. W dniu 1 czerwca 2022 roku będą brały udział w posiedzeniu parlamentarnym.

         Temat tegorocznej rekrutacji do SDiM brzmiał: „Jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrwały i odniosły zwycięstwo? Które z tych wartości są dla Ciebie ważne? Przedstaw na przykładzie wybranego bohatera lub bohaterki”. Najpierw należało zebrać odpowiednie materiały, przygotować filmik, opisać bohatera i przedstawić sprawozdanie. Nasze uczennice podjęły się tego wyzwania. W dniu 8 marca br. gościł w naszej szkole kombatant wojenny kapitan Józef Urbanowicz i jego wizyta stała się bodźcem do zaprezentowania działalności żołnierza wyklętego. Już podczas prelekcji weterana wojennego nasze uczennice przeprowadziły z nim rozmowę, zwiedziły Izbę Muzealną przy naszej szkole. Następnie przy wsparciu pana Piotra Brzezinskiego z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku nagrały filmik o poznanym bohaterze II wojny światowej i czasów stalinowskich w Polsce. Później przygotowano liczne sprawozdania i opisy, które przesłano do kapituły konkursowej. Cały projekt powstał pod nadzorem i opieką merytoryczną pana Ryszarda Sella – Jestem bardzo dumny z zaangażowania moich wychowanek w to przedsięwzięcie. W zadanie poświęcono mnóstwo czasu i wysiłku. Jednak efekt zrekompensował wszystko. W ten sposób młode wyrzyszczanki zasiądą w ławach poselskich przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, gdzie na co dzień posłowie uchwalają ustawy, które po podpisie Prezydenta RP są  wprowadzane w życie. To zaszczyt dla uczennic i duma dla szkoły.

                                                                                              R. Sell