„Krocz spokojnie wśród zgiełku i pospiechu…”,

„Wykonuj z sercem swą pracę”, „nie zwalczaj uczuć”

„Bądź sobą”

„Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy”

(„Dezyderata”)

         Podniosła uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 z pożegnaniem absolwentów odbyła się w sali widowiskowej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. W tym dniu szkołę kończyło 108 uczniów. W uroczystości wzięli udział władze gminy na czele p. Bogusławą Jagodzińską – burmistrz Wyrzyska i p. Romanem Łuką – przewodniczącym Rady Miejskiej w Wyrzysku, dyrektor Samorządowej Administracji Placówek p. Magdalena Strzałkowska  oraz przedstawiciele rodziców, grona pedagogicznego i absolwenci klas ósmych.

Uroczystość poprowadziły Kaja Wolny i Nicola Mrotek z klasy 8 d.  Najpierw głos zabrała p. Danuta Buryta – Arndt, która pogratulowała uczniom ukończenia szkoły, podziękowała młodzieży za zaangażowanie, za  sukcesy w nauce, a  nauczycielom i pracownikom szkoły za codzienny trud. Podkreśliła: „Kochani Absolwenci, pielęgnujcie swoje talenty, pilnie nad nimi pracujcie, pomnażajcie je  –by nadać im wartość – zgodnie ze słowami Stanisława Staszica , syna Piły: „Talent jest jak kawałek szlachetnego surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość wielką mu nadaje”.

Były także słowa podziękowań dla rodziców i władz gminnych. Później głos zabrała p. Sabina Katafiasz – przewodnicząca Rady Rodziców oraz p. Bogusława Jagodzińska – burmistrz Wyrzyska i p. Roman Łuka – przewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku. Był to czas podziękowań dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców za udany miniony rok szkolny. W dalszej części uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru młodszym uczniom i złożenie przysięgi przez absolwentów reprezentowanych przez przewodniczących pięciu klas. Głos zabrała także Zuzanna Kozimor z klasy 8 c – prymus szkoły, która także podziękowała za edukację w szkole podstawowej. Zuzanna m. in. jest laureatką  Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Patria Nostra”, laureatką I nagrody kategorii Juniorów XIII Wielkopolskiej Ligi Matematycznej, została wyróżniona  w Regionalnym Konkursie Literackim „O Złote Pióro”. W dalszej części dyrektor szkoły w towarzystwie wychowawców klas i przewodniczącej Rady Rodziców wręczyli świadectwa z wyróżnieniem. W tym roku w tym gronie znalazło się  32 uczniów klas ósmych, którzy osiągnęli średnią 4,75 lub powyżej i tym samym przy bardzo dobrym i wzorowym zachowaniu otrzymali świadectwo z wyróżnieniem. Kolejnym miłym akcentem uroczystości było wręczenie 17 tarcz srebrnych i 3 tarcz złotych  przez burmistrz Wyrzyska i dyrektor szkoły. Najwyższe wyróżnienie otrzymali w tym roku: Zuzanna Kozimor, Aleksandra Bystrzycka – obie z klasy 8 c i Wiktor Puciłowski z klasy 8 a. Uczniowie ci w szczególny sposób wyróżnili się, reprezentując z sukcesami dobre imię szkoły, zdobywając laury w konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim oraz osiągali najwyższe wyniki w nauce. W dalszej części prowadzące uroczystość zaprosiły na  krótki występ artystyczny ucznia klasy 8e – Marcela Jaworskiego – absolwenta Szkoły Muzycznej I  stopnia w Nakle nad Notecią oraz ucznia Szkoły Muzycznej II  stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile. Później wszyscy uczniowie  z rąk dyrektor szkoły p. Danuty Buryta – Arndt i wychowawców klas – p. Marka Nowickiego (klasa 8a), p. Izabeli Duszczak (klasa 8 b), p. Ryszarda Sella (klasa 8 c), p. Joanny Berndt (klasa 8 d) i p. Katarzyny Jaśkiewicz (klasa 8 e) otrzymali świadectwa ukończenia szkoły.  Uhonorowano także członków pocztu sztandarowego – Rafała Dudę, Kaję Wolny, Nikolę Mrotek, Martynę Borzych i Weronikę Tadych.   Wręczone zostały przez nauczycieli wychowania fizycznego  nagrody – statuetki za wybitne osiągnięcia sportowe Karolowi Jagodzińskiemu i Wiktorowi Puciłowskiemu z klasy 8 a. Specjalne statuetki od Rady Rodziców i sponsoraotrzymali uczniowie, którzy rozsławiali szkołę w różnych konkursach, zawodach sportowych, przeglądach i w działalności społecznej.

Następnie dyrektor szkoły wręczyła statuetki „Przyjaciela Szkoły” panu Piotrowi Brzezinskiemu, państwu Annie i Sławomirowi Puciłowskim, państwu Małgorzacie i Piotrowi Gajewskim i pani Joannie Steppa. Pod koniec uroczystości uczennice Olga Olszak i Marta Gruenwald z klasy 8 b zaśpiewały pożegnalną piosenkę.

Na zakończenie prowadzące  uroczystość złożyły życzenia:

„Wszystkim życzymy wspaniałych wakacji i wielu sukcesów na nowej ścieżce, która właśnie się przed Wami otwiera”.

Całość uroczystości została przygotowana przez wychowawców klas ósmych.

                                                                                                           R. Sell

zdjęcia: Piotr Gajewski oraz Rafał Głyżewski

Fotorelacja pana Piotra Gajewskiego

Fotorelacja pana Rafała Głyżewskiego