DNIA 2 MARCA 2021 r. ODBYŁY SIĘ W NASZEJ SZKOLE  

          WARSZTATY PROFILAKTYCZNE „ JAK RADZIĆ SOBIE Z EMOCJAMI ?” 

   DLA KLAS VI –VIII    Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI MICROSOFT TEAMS

            Warsztaty profilaktyczne zostały przeprowadzone dla uczniów klas: VI, VII, VIII  na trzech godzinach lekcyjnych. W czasie zajęć online byli także obecni wychowawcy poszczególnych zespołów klasowych.

            Warsztaty profilaktyczne pt. „Jak radzić sobie z emocjami ?” prowadziła trenerka z Dialog CEIP Piotr Rogóż, ul. Mazowiecka 25/406, 30-019 Kraków

            Promowano zdrowie i kształtowano postawy świadomego radzenia sobie ze swoimi emocjami, by wspierały każdego  w jego codzienności, budowały relację ze sobą ( np. poczucie własnej wartości) oraz wspierały relacje i komunikację z innymi ludźmi.

             Trenerka pani Kamila Pakosz przekazała w sposób interesujący poniższe treści uczniom kl. VI-VIII  i motywowała oraz zachęcała do wypowiedzi.

             Choć zdarza się myśleć o emocjach jak o szkodliwych i nielogicznych impulsach, które trudno opanować, w rzeczywistości są to naturalne i potrzebne reakcje (odczucia) towarzyszące człowiekowi w każdej chwili.

             Emocje mają swoją nieocenioną funkcję:

• informują o tym, co się z Tobą w danej chwili dzieje, czyli jak przeżywasz i jakie ma dla Ciebie znaczenie to, co obserwujesz, słyszysz, doświadczasz,
• są źródłem informacji o otoczeniu,
• pokazują, co jest dla Ciebie ważne,
• motywują lub modyfikują Twoje działania, np. w trosce o Twój odpoczynek lub bezpieczeństwo,
• wspierają w podejmowaniu decyzji,
• pozwalają doświadczać relacji i komunikacji z innymi,
• są cenne i potrzebne w rozwoju osobowości.

             Emocje często są indywidualną reakcją na daną sytuację. To znaczy, że ta sama rzecz, fakt, zjawisko, słowo, gest może wywołać skrajnie różne reakcje u różnych ludzi. Mamy inne doświadczenia, wyrośliśmy w różnych domach, środowiskach, otoczeniu i to nas różnie ukształtowało. Prosty przykład: idziesz ulicą i widzisz psa, który porusza się w Twoim kierunku – teraz stop: co czujesz? Radość ? (jako dziecko lubiłaś bawić się z psem, masz pozytywne skojarzenia) Smutek? (zdechł Ci ukochany pies i każdy inny przypomina Ci o jego stracie) Strach? (ugryzł Cię kiedyś pies i od tej pory się ich boisz). Jak widzisz, ten sam bodziec, różne reakcje, różne emocje. Wynikające oczywiście z różnych doświadczeń i aktualnego nastroju itp.

               Emocje są naturalną, wewnętrzną odpowiedzią na to, co się dzieje w Twoim otoczeniu i tego, jak je odbierasz Nie są ani złe, ani dobre, po prostu są. Emocje są bardzo ważnym narzędziem poznania, jak zmysły i logiczne rozumowanie, dlatego warto umieć je w sobie rozpoznawać, nazywać, rozumieć, skąd się biorą i korzystać z nich.

              Radzenie sobie z emocjami.

              Często jako dzieci zamiast uczyć się korzystać z emocji, uczymy się je tłumić, wypierać lub udawać , że nie są ważne, że są inne niż są w rzeczywistości albo że nie istnieją. Chaos emocjonalny narasta i w rezultacie jako dorosła osoba możesz nie umieć radzić sobie ze swoją złością, gniewem, smutkiem, stresem, bezradnością czy lękiem. Możesz nawet przestać je czuć, choć na pewno będziesz odczuwać tego konsekwencje tj. ból głowy, kręgosłupa, trudności ze snem, koncentracją, ciągłe zmęczenie, wymioty, przewlekły stres, itp. Problem może pojawić się również wtedy, gdy emocje zalewają Cię  w taki sposób, że trudno Ci nad nimi zapanować i jednocześnie racjonalnie myśleć. Możesz myśleć, że rozwiązaniem jest jeszcze bardziej je skontrolować, ujarzmić lub jakoś nie czuć. Niestety, takie rozwiązania są krótkotrwałe i działają do czasu aż emocje nie wybuchną ze zdwojoną siłą.

             Wypieranie trudnych emocji ma jeszcze jedną cenę. Często chcąc pozbyć się np. złości czy lęku, pozbywamy się jednocześnie umiejętności cieszenia się i radości z życia. 

             Jak więc nauczyć się i radzić sobie ze swoimi emocjami tak, aby wspierały Cię w codzienności, budowały relację ze sobą (np. poczucie własnej wartości) oraz
wspierały relacje i komunikację z innymi ludźmi? 

              Po pierwsze należy uświadomić sobie, że każda emocja jest dobra i czemuś służy.

              Każda jest potrzebna, a nawet niezbędna. Mamy emocje podstawowe, wrodzone, wspólne dla ludzi na każdym końcu świata: złość, smutek, lęk, radość, wstręt i zdziwienie.

I każda z nich jest informacją o czymś.

• Złość – informuje, że Twoje granice lub ważne potrzeby zostały lub mogą zostać przekroczone. Pomaga, bo daje energii do reakcji: ochrony swojego terytorium i swoich bliskich. Często motywuje nas do działania.

• Smutek – jest impulsem do refleksji, okazją do zatrzymania i zatroszczenia się o siebie samego, ułatwia radzenie sobie ze stratą. Jest też widoczny dla innych, którzy dostrzegając go, mogą o nas zadbać oraz nawiązać silniejszą więź.

• Strach– informuje o zagrożeniu i motywuje do ucieczki, wzmaga czujność i zmysł obserwacji, aby uchronić Cię przed niebezpieczeństwem.

• Radość – daje gotowość do podejmowania wyzwań, poprawia nastrój, pomaga budować relacje poprzez zapraszanie innych do dzielenia tej radości.

• Zdziwienie – motywuje do poszukiwania rozwiązań, odkrywania nowości i uczenia się.

• Wstręt – informuje o fizycznych i psychologicznych truciznach.

            Oczywiście, to dość  krótkie wyjaśnienie. Ważne jest jednak, aby mieć świadomość, że emocje są w końcu związane z naszą biologią, ciałem, ewolucją i nie ma co mieć do siebie o nie pretensji.

            Są też emocje złożone, jak np. tęsknota – to radość połączona ze smutkiem albo żal – złość połączony ze smutkiem. Emocje złożone można porównać do barw, które zmieszane ze sobą, dają nowe odcienie.

            Po drugie:  naucz się nazywać i rozpoznawać swoje emocje.

            Po trzecie: nie bój się czuć! Niezależnie od wieku, płci, masz prawo płakać, krzyczeć, nie masz tylko prawa pod wpływem emocji ranić drugiego człowieka.

Postaraj się poradzić sobie z emocjami:

-słuchaj muzyki, która wprawi Cię w pozytywny nastrój

-rozmawiaj o tym co czujesz

-prawidłowo oddychaj ( wdech nosem, wydech buziom).

-rusz się (sport to zdrowie, ale też sposób na wyładowanie ,odreagowanie)

MYŚL POZYTYWNIE, wyobrażaj sobie miłe chwile, rzeczy, coś, co sprawi, że zapomnisz o wyładowaniu frustracji na kimś.

                                                                                                   Alicja Bień – pedagog szkolny