W miniony piątek – podobnie jak i młodsi koledzy – świadectwa odebrali ósmoklasiści. Dla nich jednak te cenzurki były już ostatnimi w szkole podstawowej.
W uroczystych nastrojach, w odświętnych strojach i z uśmiechami na twarzach na boisku szkolnym pojawili się rano najstarsi uczniowie, by po raz ostatni spotkać się z kolegami, koleżankami, wychowawcami, nauczycielami. Uroczystość poprowadziły uczennice z klas siódmych – Aleksandra Bystrzycka i Zuzanna Kozimor, zaś  poczet sztandarowy godnie zastąpili siódmoklasiści – Rafał Duda, Nikola Mrotek i Kaja Wolny, którzy od nowego roku szkolnego będą pełnić tę funkcję podczas najważniejszych szkolnych uroczystości.

            Jak to zwykle bywa nie zabrakło miłych słów – gratulacji, podziękowań i wyróżnień wobec najlepszych absolwentów. Słowa uznania padły na początku z ust dyrektor szkoły – Pani Danuty Buryty-Arndt, która odwołując się do słów S. Staszica, podkreśliła, iż absolwenci winni pielęgnować swoje talenty, pilnie nad nimi pracować, by nadać im wielką wartość. Dodała także, iż na nowej drodze kształcenia na pewno będą im towarzyszyły słowa Dezyderaty: „Ciesz się zarówno swoimi osiągnięciami, jak i planami”; „Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu”; „Wykonuj z sercem swoją pracę, jakkolwiek by była skromna”;  „Bądź sobą”; „Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy”. Słowa podziękowania za współpracę w najbardziej niezwykłym roku szkolnym 2020/2021, roku pracy w nowych warunkach, w przestrzeni on-line skierowała do nauczycieli, rodziców i pracowników administracji i obsługi, życząc otwartości na zmiany, wytrwałości. Następnie życzenia radosnych i bezpiecznych wakacji życzyła uczniom Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Patrycja Szałkowska. W imieniu wszystkich rodziców p. Szałkowska podziękowała przy tej okazji dyrekcji i gronu pedagogicznemu za tegoroczną współpracę. Pani Dyrektor zaprezentowała także wszystkim zgromadzonym na uroczystości sylwetki uczniów nagrodzonych stypendiami burmistrza. Przybliżyła także te osoby, które wyróżniły się w minionym roku bardzo dobrymi wynikami w nauce. Nie zabrakło też chwil chwały dla prymusów – w obecnym roku szkolnym dwoje uczniów z klas 8 nagrodzono tym zaszczytnym mianem – nie tylko z uwagi na bardzo wysoką średnią ocen (5,56) oraz wzorowe zachowanie, ale także na znaczące osiągnięcia czy działalność społeczną i charytatywną. Tym razem szkoła poszczycić się mogła dwiema osobami, które zasłużyły na miano prymusa, a byli to: Patrycja Strzałkowska i Tymoteusz Łąpieś (oboje z klasy 8a). Dyrektor Danuta Buryta-Arndt pogratulowała prymusom wręczając dyplom i nagrodę książkową. Patrycja zabrała głos w imieniu absolwentów, żegnając kolegów i dziękując dyrekcji, wychowawcom, rodzicom i wszystkim pracownikom szkoły. Tradycyjnie nie zabrakło podczas uroczystości momentu, gdy wręczono uczniom srebrne tarcze – za wytężoną, solidną pracę i świadectwa z wyróżnieniem przez cały etap klas 4-8. Otrzymali je Tymoteusz Łąpieś, Amelia Purczyńska, Patrycja Strzałkowska, Jan Kałużny, Ignacy Kornacki, Marcin Nalepa, Melania Sadłowska, Olga Ślepecka, Aleksandra Dasiukiewicz, Weronika Cybulska, Zuzanna Krakowiak, Marta Nowicka i Jagoda Chwiłka. Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki  w nauce oraz w szczególny sposób wyróżnili się rozsławiając imię szkoły i zdobywając laury w konkursach odebrali z rąk Pani Dyrektor  złote tarcze. Byli to Tymoteusz Łąpieś, Amelia Purczyńska i Patrycja Strzałkowska. Podziękowania i nagrody z rąk Dyrektora Szkoły otrzymali także uczniowie działający aktywnie w Samorządzie Uczniowskim (Karolina Kukurowska, Jakub Kotarak, Weronika Cybulska) oraz dotychczasowy poczet sztandarowy (Tymoteusz Łąpieś, Aleksandra Dasiukiewicz i Patrycja Strzałkowska).

Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców szkoły. Dyrekcja szkoły podziękowała rodzicom uczniów, którzy aktywnie włączali się w działania szkolne i klasowe przekazując dyplomy.

            Piątkowy poranek upłynął z pewnością w miłej, podniosłej atmosferze, choć nie obyło się bez łez wzruszenia i czułych pożegnań. Mamy nadzieję, że nasi absolwenci pójdą w świat z pewnym bagażem doświadczeń, wiedzą, zaś wyniki, na które pracowali, pozwolą im kontynuować naukę w wymarzonej szkole. Podsumujmy wydarzenie słowami wypowiedzianymi przez Patrycję Strzałkowską (cytowanymi za W. Churchillem), które świetnie oddają nastrój tamtej chwili: To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku.

Powodzenia, drodzy Absolwenci!

Daria Maciejewska