Nauki rekolekcyjne będą odbywały się w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams. Utworzone zostaną nowe grupy. Za każdą grupę odpowiada jeden katecheta.

Klasy I-III – opiekun: mgr Renata Belaid

Klasy IV-VI –opiekun: mgr Kornelia Kwasińska

Klasy VII-VIII – opiekun: mgr Waldemar Indycki

W związku z próbnym egzaminem, dnia 17 marca 2021r., uczniowie klas ósmych są zwolnieni z nauk rekolekcyjnych.