VII Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku odbyła się22 czerwca 2021 r. w sali widowiskowej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. Na początku przewodnicząca MRM – Aleksandra Bystrzycka powitała zaproszonych gości: Burmistrz Wyrzyska p. Bogusławę Jagodzińską, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku i jednocześnie jednego z  opiekunów p. Ryszarda Sella, opiekunów MRM w Wyrzysku:  p. Damiana Nierodę , p. Annę Małek, p. Krystiana Gordona i p. Barbarę Grochowską oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku p. Danutę Buryta – Arndt.

            Na początku prowadząca obrady udzieliła głosu p. Ryszardowi Sellowi, który ogłosił wyniki konkursu upamiętniającego wizytę marszałka Józefa Piłsudskiego w Wyrzysku. Konkurs został przeprowadzony w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku w kategoriach: plastycznej, literackiej i multimedialnej. Następnie wraz z p. Bogusławą Jagodzińską i p. Danutą Burytą – Arndt  wręczył nagrody, upominki i dyplomy ufundowane przez wyrzyską placówkę oświatową i Gminę Wyrzysk. Wręczono także nagrody za udział w konkursie matematycznym UMK w Toruniu „Liga Zadaniowa” Następnie włodarz gminy wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Wyrzysku wręczyli młodym radnym i ich opiekunom podziękowania  i upominki za działalność. Burmistrz Wyrzyska  podziękowała rajcom za ich wielkie zaangażowanie, szczególnie, iż kadencja przypadła na czasy pandemii.

W kolejnym punkcie obrad przewodnicząca MRM –  Aleksandra Bystrzycka stwierdziła kworum – w obradach uczestniczyło 14 radnych i zapoznała zgromadzonych z  porządkiem obrad. Sekretarz rady – Amelia Purczyńska przedstawiła sprawozdanie z poprzedniej sesji, a przewodnicząca – Aleksandra Bystrzycka sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. Następnie poszczególne komisje przedstawiły raporty z dokonań w 2021 roku. W końcu nastąpił czas podsumowań. Najpierw radni – Patrycja Strzałkowska i Tymoteusz Łąpieś zaprezentowali kronikę MRM oraz prezentację multimedialną z dokonań rady IV kadencji. Później przewodnicząca  szczegółowo podsumowała działalność rady i podziękowała opiekunom za nieocenione wsparcie, a  pani burmistrz za współpracę. Każdy z radnych w krótko powiedział, co szczególnie utkwiło mu w pamięci. Pojawiły  się wspomnienia dotyczące warsztatów z aktorem, zaangażowanie  w akcję „ZaBOOKowani w kulturze”, czy mecz w piłkę siatkową pomiędzy radnymi Rady Miejskiej w Wyrzysku a radnymi MRM. W kolejnym punkcie omówiono sprawy statutowe dotyczące powołania Gminnej Komisji Wyborczej w celu wyboru rady V kadencji. Radni w ostatnim głosowaniu w sposób jednomyślny powołali Komisję Wyborczą składającą się z przedstawicieli szkół  wchodzących w skład rady i przedstawiciela Rady Miejskiej w Wyrzysku. W wolnych głosach burmistrz Wyrzyska – p. Bogusława Jagodzińska zachęciła radnych do udziału w obchodach upamiętniających wizytę marszałka Józefa Piłsudskiego w Wyrzysku sprzed 100 lat, gdy Naczelnik Państwa pojawił się w naszym mieście w dniu 5 lipca 1921 roku. Na tym obrady VII sesji czwartej kadencji zakończyły się.

Radni nie będą już obradowali na posiedzeniach, ale nadal będą działać na rzecz innych do czasu powołania MRM nowej kadencji. Jeżeli warunki epidemiczne pozwolą, to już w sierpniu będą pomagać Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Wyrzysku przy organizacji wyrzyskiego MTB. Cieszy tak duże zaangażowanie młodych obywateli naszej Gminy w różne przedsięwzięcia.

                                                                                            R. Sell

zdjęcia: R. Głyżewski